One moment please.
Dela GlobalmusixRelaterade artiklar
Musikartikel
Nottecken. Det finns massor av tecken som visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke och hur vi vill att tonen eller stycket skall spelas.
Musikartikel
Vi tecknar våra noter olika beroende på vilket värde de skall ha i ett notsystem.
Skalor och etyder