One moment please.
Beskrivning

Stämföring

Denna sida är under konstruktion

1. Ledtonsstämföring

Stämföringen påverkas inte bara av hur vi lägger bakgrunden map "minsta möjliga rörelse" utan påverkas också av det som kallas ledtoner. En ledton är den ton i ackordet som strävar efter att lösas upp i ett rent grundackord. Om vi har en treklang i bakgrunden med dominantseptimackord. Alltså ett ackord där tersen (ton 3) och septiman (ton 7) strävar efter att lösas upp mot grundackordet (se fig) så kommer tersen att lösas upp mot grundtonen och septiman att lösas upp mot tersen. 

Stämföring

 

2. Paralellföring

För att variera en melodi är det vanligt att man lägger till paralellföring av hela eller delar av melodislingan.
Först skriver vi en kort melodislinga. 

Paralellföring

 

 

 

  

   

Sedan lägger vi till paralellföringen. I detta fall lägger vi på en stor ters (durters).

Paralellföring

 

 

 

  

 

Även intervall som kvarter och kvinter är vanliga. Det är färgningen av melodin som är avgörande för vilket intervall man väljer att lägga på andrastämman.
Använder man olika intervall och samma rytm så kommer melodin att bli ännu mer levande. Lyssna på nästa exempel och jämför det med föregående.

Paralellföring

 

 

 

 

  

 

För att använda paralellföring effektfullt är det vanligt att lägga in en andrastämma i en del av melodin istället för att lägga i hela. Detta sker ofta i populärmusiken där man lägger körer eller sångens andrastämma i del av refräng eller vers.

Foton

Annons


Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Musikartikel
Till skillnad från durskalorna så delas mollskalorna in i tre olika typer. Dessa är Naturliga mollskalor, Harmoniska mollskalor och Melodiska mollskalor.
Musikartikel
Ett notvärde motsvarar den tid som tonen skall ljuda i förhållande till angiven takt- och tempo.
Musikartikel
Vid arrangering av en melodi eller ett stycke så är det tre grundläggande faktorer som påverkar ljudbilden när det är klart och skall spelas upp för eventuella åhörare.
Stämföring. Lätt sätt att fixa till stämföringen på.