One moment please.
Beskrivning

Transponering

Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material. Har du ett stycke eller en låt som är skriven i t ex C-dur och vill att den skall gå lite ljusare så kan du transponera den till t ex E-dur. Alltså en stor ters upp. Vi skall titta lite närmare på vad som händer när vi tranponerar en melodislinga. Vi börjar med att transponera uppåt (högre frekvens=ljusare eller högre).

Utgångsmelodi

Paralellföring

 

 

 

Om vi nu höjer melodin en stor ters så byter vi tonart till E-dur. E-dur har fyra korstecken och det är dessa som gör att melodin stämmer överens med ursprungsmelodin. Skulle vi låta bli att använda korstecknen så ser det ut och låter så här

 

Transponering

 

 

 

För att få samma intervall mellan tonerna som i vår ursprungsmelodi så använder vi korstecken. Ett korstecken höjer tonen med ett halvt tonsteg

 

Transponering

 

 

 

För att slippa hålla på att sätta ut korstecken i hela stycket så placerar vi dom längst fram i notsystemet. Dom gäller ju ändå för alla toner som skall höjas. E-dur har fyra korstecken så vi placerar dom i tonartsordning i början på vårt notsystem

 

Transponering

 

 

 

I E-dur så är lägger vi till fyra korstecken. Det finns en ramsa som är bra att kunna för att hålla reda på hur många korstecken det är i de olika tonarterna. Giv dem alla en bra fisk brukar man säga. Alltså. G-dur (Giv) D-dur (Dem) A-dur (Alla) E-dur (en) B-dur (Bra) Fiss-dur (Fisk).

Foton

Annons


Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Musikartikel
Till skillnad från durskalorna så delas mollskalorna in i tre olika typer. Dessa är Naturliga mollskalor, Harmoniska mollskalor och Melodiska mollskalor.
Musikartikel
Ett notvärde motsvarar den tid som tonen skall ljuda i förhållande till angiven takt- och tempo.
Musikartikel
Stämföring. Hur man lägger bakgrundens stämmor, ledtonsstämman eller paralellföringen för bästa resultat i melodislingan.
Musikartikel
Vid arrangering av en melodi eller ett stycke så är det tre grundläggande faktorer som påverkar ljudbilden när det är klart och skall spelas upp för eventuella åhörare.
Transponering