One moment please.
News
EU-miljoner till kulturinstitutioners framtidssatsning i Öresundsregionen

Malmö SymfoniOrkester går nu i spetsen för en bred satsning på framtidens musikupplevelser i Öresundsregionen. Projektet finansieras med hjälp av ett EU-bidrag på drygt sju miljoner kronor.

- Det handlar om att använda ny teknik för att stärka de kreativa krafternas ekonomi och samtidigt nå ut till nya generationers konsertbesökare, säger Dragan Buvac, VD för MSO.

I Öresundsregionen finns ett rikt utbud av stora kulturinstitutioner, med konsertsalar och orkestrar av hög internationell klass. Regionen har ett publikunderlag som kan jämföras med det i Berlin och Paris.

För att locka ännu fler musikälskare gäller det dels att slå vakt om de höga konstnärliga kvaliteter som finns, men också att utvecklas i takt med tiden. Det ställs ständigt nya krav på upplevelser som publiken förväntar sig, inte minst i de nya generationerna av konsertbesökare. I det arbetet ses digitala distributionslösningar som en viktig och nödvändig plattform för spridning av musik nu och i framtiden.

Därför görs nu en gemensam framtidssatsning av intressenter på bägge sidor sundet genom det digitala kulturprojektet ”Musikalisk Upplevelsedesign”. Projektets totalbudget ligger på 14 MSEK varav drygt sju miljoner (€ 774.000) är bidrag från EU:s strukturfondsprogram INTEREG IV A.

Projektetkonceptet fokuserar på tre huvudområden
- Rumslig upplevelsedesign: Visuella och interaktiva upplevelser i konsertsalar, foajéer och andra publikområden. Mobiltjänster, utveckling av underhållnings- och informations-appar samt utveckling av interaktiva upplevelser på internet.
- Utveckling av nya affärsmodeller för digital distribution av klassisk musik.
- Internationell kongress & festival kring digital distribution av klassisk musik.

Medverkande Öresundsinstitutioner
Malmö SymfoniOrkester (Leadpartner)
Det Kongelige Teater – Opera/Balett/Drama/Konserter
Malmö Högskola (MEDEA)
Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Sjællands Symfoniorkester/Copenhagen Phil
Öresundskommittén

I EU-kommissionens nya kulturprogram ”Ett Kreativt Europa” sätts ett tydligt fokus på den kulturella globaliseringen och övergången till den digitala teknologin. Detta kommer sannolikt att ha stor betydelse för hur den digitala upplevelsedesignen kommer att struktureras, förmedlas och konsumeras i framtiden.

Med "Musikalisk upplevelsedesign" vill de deltagande institutionerna bidra till de kreativa näringarnas ekonomiska utveckling och samtidigt inta tätpositionen inom ett innovationsområde med stor utvecklingspotential i Öresundsregionen.

För ytterligare information vänligen kontakta

Dragan Buvac VD, Malmö SymfoniOrkester och Leadpartner (+46-70-760 43 38)
Gitte Grønfeld Wille, Projektledare (+45 5134 6845)

25.05.2012 09:41
Dela Globalmusix

Actions
Comments
Sortera på: 
Per sida:
 
  • Det finns inga kommentarer ännu.
Malmö SymfoniOrkester, MSO