One moment please.
News
Musik kan väcka positiva som sänker stressnivån. Musiklyssnande är därför ett enkelt och effektivt sätt att öka välbefinnandet och förbättra hälsan.

Musik kan väcka positiva känslor som i sin tur sänker stressnivån. Vardagligt musiklyssnande är därför ett enkelt och effektivt sätt att öka välbefinnandet och förbättra hälsan. Detta slås fast i en avhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.


Avhandlingen bygger dels på en enkätundersökning med 207 deltagare, dels på en interventionsstudie där en experimentgrupp där 21 deltagare fick lyssna på egenvald musik i 30 minuter varje dag i två veckor medan en lika stor kontrollgrupp fick slappna av utan musik.

Resultaten från studierna visade att positiva känslor upplevdes både oftare och mer intensivt i samband med musiklyssnande. Experimentgruppen upplevde också mindre stress samtidigt som musiklyssnandet sammanföll med en minskning av stresshormonet kortisol. Ju mer deltagarna i enkätstudien gillade musiken desto lägre stress upplevde de.

Men det ska också sägas att när man studerar känslomässiga reaktioner till musik är det viktigt att ta hänsyn till dels att alla människor inte reagerar exakt likadant när de lyssnar på ett musikstycke och dels att en och samma person kan reagera olika på ett musikstycke vid olika tillfällen, beroende på olika individuella faktorer och faktorer som beror på situationen. Ska musik ge positiva effekter måste det vara musik man själv gillar, säger Marie Helsing.

Avhandlingens titel:Â Everyday music listening: The importance of individual and situational factors for musical emotions and stress reduction


Avhandlingsförfattare: Marie Helsing, Mail: Marie.Helsing@psy.gu.se, Telefon: 072306870


Opponent: Suzanne Hanser, Berklee College of Music, USA


Tid och plats för disputation: Fredagen den 17 februari 2012, kl. 10.00, sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg.

13.02.2012 08:45
Dela Globalmusix

Actions
Comments
Sortera på: 
Per sida:
 
  • Det finns inga kommentarer ännu.
Musik i vardagen ger bättre hälsa