One moment please.
News
Hearing i EU-parlamentet om upphovsrättssällskap i den digitala eran

Musiknyheter

Måndagen den 1 oktober arrangeras en hearing om kollektiv förvaltning av rättigheter och upphovsrättssällskapens roll i den digitala eran.

SKAP:s och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda är inbjuden av EU-parlamentarikern Marielle Gallo att tala inför parlamentet och delta i en av tre paneler på temat ”Upphovsrättssällskap till nytta för kulturskaparna: Styrning och transparens”.

Bakgrunden till hearingen är det förslag till nytt EU-direktiv om upphovsrättssällskap och kollektiv förvaltning i Europa som lades i juli. I samband med det träffade Alfons Karabuda EU-kommissionär Neelie Kroes, med ansvar för EU:s digitala dagordning, för ett arbetsmöte med utgångspunkt i det föreslagna direktivet.

Alfons Karabuda:

– Det är välkommet att både EU-kommissionen och EU-parlamentet lyssnar på upphovsmännen själva i arbetet med att skapa en digital inre marknad för kulturen. Det är bra att stimulera till teknisk utveckling av nya digitala tjänster, men det är i slutänden goda villkor för enskilda upphovsmän som säkerställer ett konkurrenskraftigt innehåll i dessa tjänster.

----- ----- ----- ----- -----

Fakta: EPP Hearing on Collective Rights Management in the Digital Era

 • Hearingen äger rum måndag 1 oktober 2012 kl. 15.00-18.30
 • Tema för de tre panelerna är:
  • Collecting Societies to the Benefit of Artists: Governance and Transparency
  • Collecting Societies as Enablers for Multi-Territorial Licensing of Music
  • The Interaction among Collecting Societies, Commercial Users and Consumers, in the Digital Era

Bakgrund

 • EU har som målsättning att skapa en digital inre marknad. Det ska bli lättare att lyssna på musik, se på film och tv och på andra sätt ta till sig kultur och nöje oavsett var i Europa man bor.
 • Ett förslag till nytt EU-direktiv om upphovsrättssällskap och kollektiv förvaltning i Europa lades i juli 2012. Det tar bland annat upp styrning av upphovsrättssällskap, som Stim, Sami och Copyswede i Sverige, och syftar till att harmonisera sällskapens rättighetshantering i Europa.
 • Det föreslagna direktivet följer på EU-kommissionens tidigare rekommendationer från 2005. På flera håll i Europa, bland annat i Sverige, har upphovsrättssällskapen valt att gå längre än dessa rekommendationer i det egna arbetet att förenkla och samordna rättighetshanteringen.
 • Nu vidtar arbetet att matcha upphovsrättssällskapens redan pågående utvecklingsarbete med de kommande regelverken.

25.09.2012 11:11
Dela Globalmusix

Actions
Comments
Sortera på: 
Per sida:
 
 • Det finns inga kommentarer ännu.
SKAP - Svenska Kompositörer Av Populärmusik