Forum  ›  Generellt  ›  Nyheter
 

En halv miljon till Stockholms musiker

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

En halv miljon till Stockholms musiker

- Vi har länge velat satsa på Stockholms musiker och genom att avsätta en halv miljon för musiker som spelar för unga mellan 13-17 år hoppas vi att musiklivet i Stockholm ska få ett rejält uppsving.

Det säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd, med anledning av att kulturnämnden beslutar att satsa en halv miljon kronor på ersättning till musiker som spelar för ung publik.

- Ungdomar har idag inte tillräckligt många möjligheter att kunna gå på livekonserter i Stockholm, då det ofta är 18-årsgräns. Det är rimligt att en ung publik ska kunna erbjudas ett kvalitativt konsertutbud under hela året samtidigt som musikerna får betalt för detta, säger Madeleine Sjöstedt (FP).


Fakta:
Intresset bland unga att få ta del av levande musik i en professionell miljö på egna villkor är stort. Trots sitt stora musikintresse är den unga målgruppen ofta förbisedda som konsertpublik. För att stärka Stockholms musikliv införs en ny stödform till musik- och konsertlivet riktat mot unga 13-17 år. Kulturnämnden satsar en halv miljon så att ungdomar ska få möjlighet att gå på fler konserter.

Satsningen ska bland annat innebära möjligheten att:

-          Öka ersättningen till musiker och ljudtekniker.
-          Bredda utbudet för de yngre målgrupperna.
-          Kostnadseffektivt utnyttja lokaler då de annars skulle stå tomma.
-          Skapa en starkare ekonomisk tillväxt inom stadens konsertliv.
-          Säkra återväxten av konsertbesökare och fortsätta den positiva trenden av ett ökat utbud av live-musik i Stockholm.

Forum  ›  Generellt  ›  Nyheter