Browse Alphabetically
Browse Articles begining with the letter I
Musikartikel
Idiofonen är ett instrument som ljuder genom vibration. Läs mer...
Musikartikel
Intervall är benämningen på avståndet mellan två toner i skalan. Detta gäller oavsett var i skalan avståndet mellan tonerna är.