Browse Alphabetically
Browse Articles begining with the letter N
Musikartikel
Åttaradigt notblad utan klav för utskrift eller som PDF för senare utskrift.
Musikartikel
Notblad med 8 st notsystem och G-klav. Notbladet finns också som PDF.
Musikartikel
Naturhorn heter den allra enklaste typen av naturtrumpet. Läs mer...
Musikartikel
Notblad med eller utan förtecken för nedtankning eller utskrift i A4-format
Musikartikel
Notpapper för nedladdning. Notblad med basklav
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Notpapper för utskift utan förtecken. På denna sidan kan du tanka ner eller skriva ut notblad utan förtecken.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Musikartikel
Ett notvärde motsvarar den tid som tonen skall ljuda i förhållande till angiven takt- och tempo.
Musikartikel
Näverluren är ett gammalt Svenskt naturhorn. Läs mer...
Musikartikel
Nyckelharpan är ett stråkinstrument med nycklar (tangenter). Läs mer...
Musikartikel

Ney

Ney är en flöjt som kommer från Turkiet. Läs mer...
Musikartikel
Notblad för nedtankning. Notblad med G-klav och basklav för t ex piano
Musikartikel
Vi tecknar våra noter olika beroende på vilket värde de skall ha i ett notsystem.
Musikartikel
Notskrift, Musiktoeri del 1. Underlaget för notskrift kallas för notsystem och består av fem linjer och fyra mellanrum.