Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Esskornetten är det minsta instrumentet bland kornetterna. Läs mer...
Musikartikel
Ävertonsflöjten är ett mycket gammalt instrument från norden. Läs mer...
Musikartikel
Xylofonen är ett slagverksinstrument som tillhör idofonerna.
Musikartikel
Visselpipan är ett blåsinstrument som bara avger en ton.
Musikartikel
Violone betyder egentligen stor violin på italienska. Läs mer...
Musikartikel
Viola d'amore tillhör stråkfamiljen och är i storlek ungefär som en altfiol.
Musikartikel
Viola de Bracio uppfanns 1533 av Giovanni Maria Lafranco i Italien. Läs mer...
Musikartikel
Vindspelen härstammar från Asien där dom funnits i flera tusen år.
Musikartikel
Vielle. Läs mer om vielle eller vevliran som vi kallar den för i Sverige.
Musikartikel
Vibrafonen tillhör slagverksinstrumenten. Läs mer...
Musikartikel
Vevliran är ett stränginstrument med fiol- lut- eller gitarrliknande resonanslåda.
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Musikartikel
Ukulelen tillhör stränginstrumenten och härstammar från Portugal.
Musikartikel
Uillean pipe är en avancerad variant av säckpipa som härstammar från Irland.
Musikartikel
Tvärflöjt eller traversflöjt som den också heter tillhör träblåsfamiljen.
Musikartikel
Tumpianot härstammar från södra delen av Afrika. Läs mer...
Musikartikel
Tuban konstruerades av en tysk musikdirektör vid namn Wieprecht omkring 1830.