Description

Altbasun

altbasun

Altbasunen eller som vi benämner den i Sverige 'Alttrombon' är ett bleckblåsinstrument med samma utformning som övriga basuner. Med hjälp av 'draget' förändras tonhöjden och ger dessutom basunen dess unika egenskaper som övriga bleckblåsinstrument med ventiler inte besitter. Med hjälp av 'draget' kan basunisten ändra tonhöjden steglöst (=glida mellan tonerna). Utöver tonhöjdsförändring genom att använda draget kan man precis som på andra bleckblåsinstrument förändra tonhöjden genom att välja toner i naturtonserien. Detta sker genom att förändra läpparnas anspänning och lufttrycket mot munstycket.

En altbasun stäms precis som namnet säger i altläge och noteras därmed också med altklav.
Instrumentet rationaliserades bort under 1600- och 1700-talet till förmån för tenorbasunen vilken ansågs vara den basun som hade största användningsområdet och som klingade bäst av basunerna. Mozart och Gluch är två av de kompositörer från denna tid som använde altbasunen i sin musik. Instrumentet används idag i bl a symphoniorkestern.

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Precis som trumpeten så är trombonen tillverkad av rör som är cylindriskt fram till klockstycket.
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Musikartikel
Basun, Dragbasun eller Trombon som betyder stor trumpet. Läs mer...
Altbasun