Description

Althorn

AlthornAlthornet tillhör familjen bleckblåsinstrument och stäms i Ess eller F. Röret är normalt koniskt format från munstycket ända ut till klockstycket. Munstycket är ganska  djupt borrat.

Vanligaste förekomsten av althorn är inom militärmusiken och inom brassbanden. Tonen hos atlhornet är medeldjup och rund vilket medför att instrumentet hamnar mellan trumpeten och de djupare basinstrumenten så som tuba och bastuba.

Trots sin relativt djupa ton noteras althornet i diskantklav.

Althornet förekommer mycket sällan inom den symfoniska musiken.
 

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Musikartikel
Trumpeten härstammar från jakthornet precis som valthorn och andra bleckblåsinstrument.
Musikartikel
Tenorhorn. Läs mer om tenorhornet och dess historia.
Althorn