Description

Arrangering av en melodi

Vid arrangering av en melodi eller ett stycke så är det tre grundläggande faktorer som påverkar ljudbilden när det är klart och skall spelas upp för eventuella åhörare.

  • 1. Placering av bakgrunder
  • 2. Läggning av bakgrunder
  • 3. Stämföring

Intro/Vers-Refräng/Bakgrund-Vers

Arrangering

Bilden visar ett exempel på hur en enkel melodi med refräng kan arrangeras (läggas upp) för att melodin inte skall uppfattas som enkelspårig och platt.
Bakgrunden behöver knappt märkas utan kan bestå av t ex en enkel körstämma eller stråkar. Man kan också välja att lägga bakgrunden i senare delen av versen eller refrängen. Tanken med bakgrunden är ju att det skall bryta av grundmönstret och ge en något annan klangfärg till melodin utan att ta död på den.

Exempel

Melodin ackompanjeras av ackorden C och F.
Vi vet att ackordet C består av tonerna C, E och G och att ackordet F består av tonerna F, A och C.
Vi använder en enkel melodi som löper runt ovanstående ackord.

Melodi

 

Musikstycke

För att det skall bli ett stycke lägger vi till ackorden och då ser det ut så här

Andrastämma

 

 Nu är det dags att lägga på en bakgrund som vi tidigare talat om. För enkelhetens skull så väljer vi att lägga en enkel stråke som följer ackorden. Vi lägger den så tätt som möjligt vilket medför att det blir som följer. 1:a tonen blir ett G (som är kvinten eller tredje tonen i C-ackordet. 2:a tonen blir ett F som är grundtonen i F-ackordet och 3:e tonen blir ett E som är andra tonen (tersen ) i ett C-ackord

 

Melodi med basgång

 

 Nu har vi gjort en bakgrund med något som kallas för "minsta möjliga rörelse". Detta innebär att vi lagt tonerna i bakgrunden med så litet avstånd från varandra som möjligt. Detta är vanligt i bl a popmusik där man vill att trallvänligheten i melodin skall vara det som framhävs i första hand. Om vi går över och lägger bakgrunden i slutet av strofen så får vi en helt annan karaktär på versen.

Alternativ placering

Bakgrundsläggning

Förskjuter vi bakgrunden en aning så får vi direkt en annan karaktär på musikstycket. Ett enkelt sätt att få ett musikstycke att låta mindre enformigt är att variera bakgrundens placering i de olika verserna och refrängerna.
Det krävs inte så mycket arbete för att få lite liv i musiken utan vi kan med mycket enkla medel få stor variation i vår musik.

 

Delad andrastämma

 

 

ATT TÄNKA PÅ

Om bakgrunden spelas av instrument som inte används i övrigt kommer kontrasterna att bli större och bakgrunden kan sänkas ytterligare i volym och ändå ta plats i ljudmixen.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Arrangering.