Description

Basfiol eg. Kontrabas.

kontrabas

Kontrabasen är det största instrumentet i familjen stråkinstrument och har därmed också den djupaste tonen (lägsta frekvensen). Strängarna är vanligen fyra stycken som är stämda i kvarter till skillnad från de övriga (cello, altviolin och violin) som är stämda i kvinter.

Strängarna är stämda enligt följande räknat från den grövsta. E, A, D och G.

I notskrift transponeras kontrabasen en oktav. Detta medför att den klingar (låter) en oktav lägre än den noteras. Som förtecken använder man basklav.

Kontrabasen varierar i höjd från ca:1,8 meter till 2 meter.

Man spelar kontrabas med stråke ( vanligast inom klassisk musik) eller så knäpper man med fingrarna på strängarna (vanligt inom jazzmusiken).

Kontrabasen kallas också för ståbas, akustisk bas eller basfiol.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Violone betyder egentligen stor violin på italienska. Läs mer...
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Kontrabasen är det största instrumentet i familjen stråkinstrument
Basfiol.