Description

Bastuba.

bastubaBastuban är det största bleckblåsinstrumentet och är huvudsakligen stämt i Bb men finns även i F, Eb och C. Bastuban förekommer inom de flesta olika musikgenrer

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Vielle. Läs mer om vielle eller vevliran som vi kallar den för i Sverige.
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Bastuba