Description

Bordone / Viola de Bordone

BordoneEtt mycket populärt stråkinstrument under 1700-talet som är stämt i tenorläge.

Stråkinstrument som liknar gamban och ofta kallas för Viola di Bordone. Barytonen kläms fast mellan knäna till skillnad från cellon som är ungefär i samma storlek men har en stödpinne i botten för avlastning. Spel sker med stråke, men eftersom instrumentet har ytterligare en uppsättning strängar, som huvudsakligen är till för att förstärka tonen genom att klinga med vid spel. Dessa strängar är placerade på baksidan av halsen och kan spelas på genom att använda tummen för att knäppas på. 

Instrumentet var vanligt i Europa fram till slutet av sjuttonhundratalet.  

Beteckningen "Baryton" används också för vissa blåsinstrument och för manlig sångstämma som ligger mellan första bas och andra tenor.

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Skalmejan är ett blåsinstrument med koniskt borrad kropp och med ett relativt brett klockstycke.
Musikartikel
Sitaren är ett traditionellt indiskt stränginstrument och härstammar troligtvis från 1400-talet.
Bordone