Description

Cittra.

CittraCittran är ett stränginstrument som började bli allt vanligare under 1800-talet. Det var huvudsakligen kvinnor som spelade cittra och strängarna är ordnade i grupper och stämda i treklanger. Cittran användes som kompinstrument bla i andliga sånger och till skillingtryck.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Vielle. Läs mer om vielle eller vevliran som vi kallar den för i Sverige.
Musikartikel
Vevliran är ett stränginstrument med fiol- lut- eller gitarrliknande resonanslåda.
Musikartikel
Ukulelen tillhör stränginstrumenten och härstammar från Portugal.
Cittra