Description

Concertina

ConcertinaEn engelsk variant på dragspel. Concertinan uppfanns av Sir Charles Wiheatstone 1829. 

Vanligaste formerna är sex, åtta eller tolvkantiga instrument med knappar på båda sidor. Concertinan har inga ackord utan spelar enbart fasta toner.

Precis som på munspel och dragspel alstras tonen genom att en metalltunga sätts i vibration av lufttrycket när man drar isär eller pressar ihop bälgen på instrumentet.

Till skillnad från det traditionella dragspelet har däremot concertinan en liten resonanskammare runt varje metalltunga. Resonanskammaren är anpassad till sin metalltunga och stämmer i frekvens med densamma.

Man delar in concertinan i tre olika geografiska grupper. Anglo-Tysk concertina, Engelsk concertina och Duettconcertina. De skiljer sig lite åt i design och stämning.

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Hammondorgeln konstruerades av Laurens Hammond. Läs mer...
Musikartikel
Handklaver är i korthet ett annat namn för dragspel.
Musikartikel
Dragspelet konstruerades av tysken Friedrich Bauchman 1822. Läs mer...
Musikartikel
Celesta. Läs mer om Celestans historia.
Concertina