Description

DEMO - att göra en demoskiva

Hur gör man en demo och vart skickar man den?

1. Att tänka på

Demolåtar måste inte bara var till för att nå skivbolag och ett eventuellt skivkontrakt. De kan också vara ett sätt att nå ut till en bredare publik vid sidan om aktivt spelande på scener runt om i landet. Demolåtar kan läggas ut på bandets egen hemsida, skickas till radiostationer eller läggas upp på t ex YouTube eller MySpace. Fantasin sätter gränsen för vad du kan använda dina demolåtar till.

2. Exempel på användningsområden av demolåtar.

1. Skivbolag
2. Presentation på egen hemsida.
3. Ladda upp och presentera sig på YouTube, MySpace och liknande sajter.
4. Skicka till olika lokala radiostationer.
5. Skicka runt till olika klubbar och musikscener/musikfestivaler för att få till uppträdanden.

3. Varför demolåtar?

En demo är idag näst intill ett måste för att nå ut och det är viktigt hur man hanterar sin demo för att få bästa möjliga effekt. Det är inte alltid nödvändigt att gå in i en studio när man producerar en demo utan ett liveframträdande kan vara väl så bra. Den som lyssnar på demon vill oftast höra hur musiken låter när alla spelar tillsammans i en grupp eller hur rösten hos trubaduren låter utan en massa redigeringar.

4. Varför och hur.

Bränn gärna materialet i mp3-format då i stort sett alla CD-spelare klarar detta format idag.

OBS: Innan man skickar iväg något så är det viktigt att lyssna igenom allt så att det låter okej och att det inte finns något fel på materialet.

När man skickar iväg en demoskiva så räcker det oftast med max 3-4 låtar som skall representera musiken i stort. Här skall man tänka på att den som lyssnar oftast får ta emot massor av demolåtar och med största sannolikhet inte orkar lyssna igenom allt om inte första låten fångar uppmärksamheten direkt.

Så lägg din bästa låt först på demoskivan.

5. Ävrigt att tänka på.

När du skickar till skivbolag så tänk på att skivbolag oftast är inriktade på en viss musikstil. Det är alltså viktigt att man kontrollerar vart och till vem man skickar sin demo. Det går alltid att ringa till skivbolaget och fråga vem man skall skicka till.

1.Bifoga ett kortfattat brev med information om band/artist, kontaktuppgifter och bandmedlemmarnas/artistens födelseår.
2. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer och mejl-adress direkt på CD'n och omslaget. Detta skall man göra för att gardera sig mot ihopblandning med andra.
3. Några veckor efter det att du skickat in en demo så ring och kontrollera så att dom verkligen har fått den.
4. Ljudkvaliteten är sällan det viktigaste. Det är låten eller låtarna i sig själva som är det viktigaste.
5. Spela alltid själv och låt inte andra som är duktigare spela för dig/er.
6. Är det till klubbar/musikfestivaler som demon riktar sig så kan en DVD-video vara ett alternativ.

Till sist

Ge aldrig upp. Det kan krävas många demoninspelningar och brev innan man får napp.

Lycka till!


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Demolåtar.