Description

Didgeridoo.

didgeridooDidgeridoon är förmodligen ett av världens äldsta instrument och används av aborginerna (ursprungsbefolkningen) i Australien.

De först kända exemplaren hittades i norra Australien. Det är gjort av trädstammar som urholkats av insekter och termiter.

Genomsnittslängden är 1,3 meter och instrumentet producerar ett lågfrekvent sjungande ljud.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Ävertonsflöjten är ett mycket gammalt instrument från norden. Läs mer...
Musikartikel
Visselpipan är ett blåsinstrument som bara avger en ton.
Didgerido