Description

Durspel.

DurspelDurspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Durspelet finns med en till tre knapprader där varje knapprad motsvarar en tonart. Varje tangent ger två toner. En vid ihoptryckning av bälgen och en vid isärdragning.

Basknapparna på ett tvåradigt durspel är åtta stycken och dom fungerar likadant som diskantknapparna. Alltså en ton vid ihoptryckning av bälgen och en annan vid isärdragning.

Det vanligaste durspelet i Sverige är det tvåradiga durspelet som är stämt i G/C. Alla durspel har flera stämmor (körer). Vanligast är det med mellan en och tre körer. Desto fler körer instrumentet har desto fylligare ljud.

Durspelet lär komma från Tyskland någon gång under första halvan av 1800-talet. Helt säker på vem som uppfann/konstruerade det först durspelet är man inte. Det råder delade meningar om det var Cyriel Demian (1772-1847) som bodde och verkade i Wien, Ästerrike tillsammans med sina söner eller Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805-1864) som föddes i Tyskland.

Hur som helst så var det Christian som konstruerade det första dragspelliknande instrumentet 1822 kallat Handaeoilin. Men å andra sidan var det Cyriel som uppfann och patenterade det instrument som är mest likt de dragspel vi använder idag med både diskantklaviatur och bas. Cyriel patanterade sitt instrument 1829 och han kallade instrumentet Accordeon. Detta var samma år som Charles Wheatstone från England tog patent på sin variant som han kallade konsertina.

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Skalmejan är ett blåsinstrument med koniskt borrad kropp och med ett relativt brett klockstycke.
Musikartikel
Sitaren är ett traditionellt indiskt stränginstrument och härstammar troligtvis från 1400-talet.
Musikartikel
Shakuhachin är en japansk flöjt och är ursprungligen tillverkad av bambu.
Musikartikel
Serpenten är ett blockflöjtsliknande instrument fast med ett trumpetliknande munstycke.
Durspel