Description

Fagott

Fagotten tillhör gruppen träblåsinstrument

Fagott (från italienskans 'fagotto') betyder 'knippe/bunt' och namnet kommer av att man på 1600-talet vek instrumentet på mitten för att göra det mer lätthanterligt.

Instrumentet har trång konisk borrning och dess munstycke består av dubbla rörblad. Rörbladen tillverkas oftast av vass eller andra växtfibrer som binds samman med tunn tråd.

Fagotten har en djup dov ton som är något nasal. Omfånget är 4 oktaver och instrumentet noteras normalt i basklav för att på höjden gå över i tenorklav. I mellanregistret är fagotten som starkast och instrumentet är ett så kallat förstärkarinstrument. Med detta menar man att den kompletterar upp och förstärker ljudet från andra instrument i orkestern så som andra träblåsinstrument såväl som stråkinstrument.

Den tillverkas också i ett djupare läge och heter då kontrafagott.

Fagotten kom under 1600-talet och ersatte då bassongen och sordunen.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Tvärflöjt eller traversflöjt som den också heter tillhör träblåsfamiljen.
Musikartikel
Sordunen tillhör träblåsfamiljen och var ett relativt vanligt instrument under medeltiden.
Musikartikel
Pommer eller med annat ord 'Bombard' är föregångare till vår tids oboe.
Musikartikel
Piccolaflöjten är hälften så stor som en vanlig tvärflöjt. Läs mer...
Musikartikel
Panflöjten är ett antal parallellt sammansatta rörbitar. Läs mer...
Fagott