Description

Gamba.

GambaGamban är en fiolfamilj som dock inte är föregångare till dagens fioler men däremot har ett visst släktsakap med kontrabasen. Dess egentliga namn är viola da gamba och var vanligt under perioden 1500-1700. Instrumentet fanns i flera olika storlekar och hölls i knät till när den spelades på.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Violone betyder egentligen stor violin på italienska. Läs mer...
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Kontrabasen är det största instrumentet i familjen stråkinstrument
Gamba