Description

Harmonium.

HarmoniumHarmoniumet är en orgel och tillhör således blåsinstrumenten. Luften transporteras med undertryck (sugande) eller övertryck (blåsande) genom en bälg som pumpas före eller efter frisvängande metalltungor. Luften släpps fri vid tangentnedtryckning

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Skalmejan är ett blåsinstrument med koniskt borrad kropp och med ett relativt brett klockstycke.
Musikartikel
Sitaren är ett traditionellt indiskt stränginstrument och härstammar troligtvis från 1400-talet.
Musikartikel
Shakuhachin är en japansk flöjt och är ursprungligen tillverkad av bambu.
Harmonium