Beskrivning

Mer Studio/Inspelning: Effekter Latency Midi Mixer Röstegenskaper Sånginspelning

Hemmastudio - Att bygga en hemstudio

För att skapa ett eget utrymme för inspelning och editering av musik kan man med fördel bygga sig en enklare hemstudio. Det krävs inte speciellt mycket utrymme och man måste inte som vi har gjort här använda rummet enbart för musik utan man kan lika gärna kombinera sitt arbetsrum eller gästrum för ändamålet.

Inledning.

Ordet studio betyder i egentlig mening "Ett rum var i en inspelning äger rum". Alltså det utrymmet där musikerna befinner sig när själva inspelningen sker. I detta rum finns således ingen kontrollutrustning utan den är placerad i ett angränsande rum vilket oftast har ett fönster med fri sikt in till inspelningsrummet. Detta angränsande rum kallas vardagligen för "kontrollrum".
När vi skall anpassa detta till hemmet så hamnar vi normalt i en situation där utrymmena inte räcker till för att ha ett rum avsett som studio och ett rum avsett som kontrollrum vilket medför att vi måste kompromissa. Vi placerar alltså all utrustning i ett och samma rum och kallar detta för en hemmastudio.
Hur vi skall utrusta vår hemmastudio för bästa möjliga resultat är beroende av ett flertal faktorer. Vi måste ta hänsyn till rummets storlek (fri golvyta) så att vår utrustning kan anpassas och placeras ut därefter. Det är ingen bra lösning att i ett litet rum stoppa in grejer så att vi själva knappt kan röra oss. Hänsyn måste tas till placering av dörrar och fönster map teknisk utrustning, placering av instrument, mikrofonstativ, notställ och eventuella förstärkare.

Byggordning

För att systematiskt kunna bygge en egen hemmastudio så måste vi från början bestämma i vilken ordning vi skall arbeta och vilka resurser vi har tillgängliga.

hemmastudio en hemstudio

 

1. Börja med en skiss av rummet och behåll den under hela projektets gång. Ta fram skissen när du får en idé eller en tanke och rita in den eller gör en anteckning så att du har med allt när det är dags att börja bygga din hemmastudio.

Eftersom vi är hänvisade till ett rum med fasta väggar så är det inte så mycket vi kan påverka i rummets utformning utan vi har att rätta oss efter de dörrar, fönster och väggar som finns där från början. Detta kommer att påverka rummets akustik oavsett om vi vill eller inte.
Om man har möjligheten att lägga på extra gipslager på väggarna så är detta att föredra. Ett rum med tre lager gips på väggarna och som dessutom är fogade med mjukfog runt tak och golv samt i skarvarna mellan gipsskivorna är optimalt. 

2. Det mest utrymmeskrävande är oftast arbetsbordet där dator, skärm, monitorer och skrivmaterial skall få plats. Bästa resultat för ljudåtergivningen är att placera monitorerna så att kortaste avstånd till reflekterande yta uppstår. Det medför att vi bör placera arbetsbordet vid sidan om dörren i exempelrummet.   

Rummets akustik

För att ljudets klangfärg, fördelning och nivåer skall bli så bra som möjligt i rummet måste vi innan vi går vidare titta lite på hur ljud beter sig beroende på rummets utformning samt möbler- och utrustnings placering.
Här spelar också valet av monitorer (högtalare) stor roll. För att välja rätt storlek och effekt på monitorerna har tillverkarna oftast bra tabeller som man kan använda för ändamålet.

Rumsakustik och färgning av ljudet.

Rummets påverkan på ljudet.

Problemet är störst vid låga frekvenser och beror på att ljudet studsar mellan ytorna i rummet vilket resulterar i att ljudet förstärks mer i vissa frekvensområden än i andra. Rummets dimensioner, utformning och material är avgörande för i vilka frekvensområden som denna förstärkning blir som störst. Två motstående väggar kan således ge upphov till en stående våg (rumsmod) vilket skapar en resonansfrekvens som i sin tur gör att ljudet inte låter likadant i detta rum som i ett annat rum med annorlunda utformning.

Räkna ut rumsmoden

För att kunna göra en beräkning på rumsmoden mellan olika väggar, tak och golv använder vi en formel som ser ut så här.

formel för rumsmod
c står för ljudet hastighet och ÃŽ» står för vald frekvens våglängd.
Vill du veta mer om ljudegenskaper så klicka här


I vårat exempelrum så blir rumsmoden för väggarna följande vid 200Hz.

formel för rumsmod
Vilket ger stående våg vid 136Hz.Eftersom vi är hänvisade till ett rum med fasta väggar så är det inte så mycket vi kan påverka i rummets utformning utan vi har att rätta oss efter de dörrar, fönster och väggar som finns där från början. Detta kommer att påverka rummets akustik oavsett om vi vill eller inte.

Vi kommer således att få vara extra uppmärksamma på frekvenser runt 136Hz när vi utformar vår hemmastudio.

Att välja monitorer

För att kunna spela in och editera musik måste man ha både ljudkort och monitorer som är avpassade för ändamålet. Att som nybörjare använda 'det man har' kan räcka långt. Däremot om man har kommit så långt i sitt musikskapande att man tänker skapa en hemmastudio så är det definitivt ett måste att ha bra ljudkort och monitorer.

Val av monitorer.

Att välja rätt monitorer är helt avgörande för slutresultatet. Har vi fel monitorer så kommer vi aldrig att kunna få fram det sound vi eftersträvar i den färdiga produktionen. Det finns flera olika typer av monitorer varav den aktiva typen är att föredra för studioarbetet. Skillnaden på en aktiv och en standardhögtalare är att den aktiva har inbyggd strömförsörjning och förstärkardel. Man brukar säga att det du hör i en standardhögtalare skall låta bra och i en aktiv studiomonitor så skall det låta rätt.

högtalarval

Monitorernas storlek.

För att välja rätt storlek på monitorer måste vi räkna ut rummets volym. Detta gör vi med följande formel.

V=BxHxD

V=Volym
B=Basen (Rummets kortaste vägg i meter)
H=Höjden (Vägghöjd i meter)
D=Djupet (Rummets längsta vägg i meter)

Vårt exempelrums volym = 2,5m x 2,41m x 4m = 24,1 kubikmeter

genelec

I tabellen kan vi läsa att att minsta monitor från Genelec rekommenderas i rum upp till 55 kubikmeter. Vårt rum är hälften så stort så efter lite research hittar vi monitorer från M-Audio som dessutom går att anpassa ljudnivåerna på i olika frekvensområden. Eftersom aktiva monitorer är relativt dyra kan det löna sig att kolla runt lite extra innan man köper. Det finns ett flertal tillverkare och man kan få god hjälp om man besöker en välsorterad musikaffär.

Nu vet vi hur stort exempelrummet är och vi har valt monitorer.
Då är det dags att välja ljudkort och att vi väljer ljudkort och monitorer före datorsystem spelar ingen roll eftersom nästan alla passar oavsett om vi väljer PC eller Mac i slutänden.

Monitoregenskapers påverkan på rummet

Vid mätning av frekvenser i små rum har det visat sig att ljudet oftast inte är diffust.
Placeringen av högtalare påverkar alltså ljudets egenskaper i förhållande till den plats där vi sitter placerade som lyssnare (öronens placering i rummet).Varje rum har sin egen resonansfrekvens som skapar s.k. Rumsnoder (förstärkning och utsläckning) på bestämda ställen i rummet.
En högtalares membran vibrerar. Detta medför att membranet skapar en tryckvåg av luft när membranet rör sig ut från högtalaren i ljudets riktning och likadant skapas ett undertryck när membranet rör sig bakåt. Man säger att membranet skapar förtätningar ( i framåtrörelsen) och förtunningar (i bakåtrörelsen).
I noden eller nollan som är mellanläget mellan en förtätning och en förtunning skapas ett tryck som ger upphov till att ljudvågen kommer att fortsätta att svänga efter det att membranet har stannat.
Membranet rör sig långsammare vid låga frekvenser och snabbare vid höga frekvenser.
När ljudvågorna breder ut sig i rummet kommer dom att reflekteras av väggar och annat som finns i rummet. Vid reflektionen kommer dom att möta reflektioner av sig själva och detta kommer att göra så att ljudvågorna förstärks eller försvagas beroende på inbördes fasskillnad. Om avståndet till reflektionsytan stämmer överens med våglängden på ljudet så kommer ljudet att möta sig självt i fas och trycket kommer att öka vilket medför att "ljudet kommer att stå still". Detta benämns 'stående våg'. Det här skall vi försöka undvika i mesta möjliga mån genom att placera monitorerna på ett sådant sätt så att ljudet skapar minsta möjliga antal stående vågor.

Genelec

I diagrammet ser vi hur olika storlekar på monitorer påverkar lyssningsavståndet och hur långt ut från väggen respektive storlek skall placeras. Diagrammet är taget från www.genelec.com

Ljudkort

Det finns en uppsjö av olika modeller och tillverkare på ljudkort. Det är svårt att välja rätt och det är ännu svårare att ge råd om typ och modell av ljudkort. Här får du ändå en fingervisning om vilken väg du kan gå för att hitta rätt i denna djungel.

Val av ljudkort

Ljudkortet är förmodligen den viktigaste detaljen när man bygger sin hemmastudio. Det är ljudkortet som sätter de yttersta gränserna oavsett vad man har för utrustning i övrigt. Det är här som A/D- och D/A- omvandlingen sker. Alltså hur ljudsignalerna tas emot respektive skickas ut. Har vi ett ljudkort som har för dålig prestanda så blir resultatet per automatik dåligt rent ljudmässigt. Det finns en uppsjö av tillverkare och modeller av ljudkort. Rent generellt kan sägas att ljudkort i samma prisklass har ungefär samma prestanda oavsett tillverkare. Vi har tagit fram tre olika ljudkort för att kunna visa att det ekonomiska spannet är stort vid val av ljudkort. Det finns dessutom olika anslutningstyper varav PCI är för internt montage i datorn och USB samt Firewire är för extern anslutning.

PCI USB Firewire

Olika ljudkort

 

USB är det sämsta alternativet eftersom det kräver en hel del datorresurser och dessutom arbetar långsammare än de två övriga. Firewire är att föredra före PCI då detta inte belastar datorn lika mycket även om detta alternativ oftast är något dyrare än motsvarande PCI-ljudkort. Det finns PCI-ljudkort med så kallad "break-out-box" för montage på utsidan av datorn. Kostnaden är då jämförbar med ett Firewire-kort och då är Firewire att föredra.
Andra fördelar med ett externt ljudkort är att man kan använda det till flera olika datorer. Då de flesta programvarutillverkare idag använder Ilok som skydd för kopiering så kan man med fördel använda sin Ilok-nyckel till vilken dator som helst där programmet är installerat och därmed flytta med sig sitt ljudkort till denna dator. Detta ger möjligheten att ha en stationär dator med sitt favoritprogram installerat i sin hemmastudio samtidigt som man med en bärbar dator kan ta med sig sitt ljudkort och göra inspelningar på andra platser.
För övrigt kan det vara en fördel med ett externt ljudkort då man kan ha detta placerat i närheten där man själv sitter och ändå ställa undan datorn så att den avger minsta möjliga störning m a p fläktljud och brum.

Vi har tagit fram tre exempel på ljudkort. Ett PCI, ett USB och ett Firewire-ljudkort som alla har bra egenskaper i förhållande till sin prisklass. Självklart finns det såväl billigare som dyrare kort av de tre anslutningstyperna PCI, USB och Firewire.

Tänk på att det går att köpa begagnat för att hålla ner kostnaden.

För att få en överblick av vad de tre kortmodellerna har för prestanda och hur många olika anslutningar som finns med så har vi gjort en jämförelsetabell på nästa sida.

Ljudkortsspecifikationer

Specifikationer

M-Audio Delta Audiophile 2496

Lexicon Lambda

M-Audio Profire 2626

Linjeingångar

2 (1/4" TRS)

2 XLR Mic 2 1/4" TRS,1 1/4" mono 8 XLR mic inputs eller 8 TRS varav 2  TS (instrument)

Linjeutgångar

2 balanced analog outputs (1/4" TRS)

2 1/4" TRS 1 1/8" stereo 8 TRS 2 TRS headphone

S/PDIF

digital I/O with PCM and surround

Nej 2 x 2 coaxial S/PDIF 2 x 2 S/PDIF (optical)

MIDI I/O

16-channel

16-channel 16-channel

Sample rates(kHz)

44.1, 48, 88.2, 96,
176.4, 192

44.1, 48 up to 24-bit/192kHz

Phantom powerv

Nej

+48 V +48 V på alla 8 XLR in

Montage

Direkt i dator

Fristående Rack

Hemsida

www.m-audio.com

www.lexiconpro.com www.m-audio.com

Lista på fler tillverkare av ljudkort

Klicka på namnet för att komma till tillverkarens hemsida

Apogee AVID EMU Infrasonic Line 6 Presonus RME Tascam TC Electronic 

Studiodator. Att välja dator till studion

För att kunna spela in och editera musik måste man ha en dator som är avsett för ändamålet. Det finns ett flertal olika tillverkare av datorer och det finns tillverkare som gör helt anpassade musikdatorer. Ofta är dessa anpassade musikdatorer relativt dyra. Har man råd och inte kunskapen att bygga en egen anpassad dator så är detta ett bra alternativ om man inte vill köpa en Mac-dator istället.

h2>Val av dator

Förr i tiden använde man flerkanaliga rullbanspelare för inspelning medans det idag är standard med datorinspelningssystem. Det finns här precis som med allt annat en uppsjö av tillverkare och modeller att välja bland. Det första valet man måste göra om man inte redan äger en dator är att välja system.

PC eller Mac.

Valet är idag inte längre givet. Trots att Mac har varit ledande inom musikproduktion under en längre tid så är det fler och fler som använder en PC om inte så för att det oftast blir det billigare.
I vårt hemmastudiobygge använder vi PC av den enkla anledningen att det finns fler PC i våra hem än vad det finns Mac-datorer. Vi anpassar oss således till våra läsare.

Val av datorkomponenter

För att få komponenter som är kompatibla med den programvara som man skall använda så är det viktigt att läsa rekommendationerna på programvarutillverkarens hemsida. Det är inte alla moderkort, minnen, processorer och grafikkort som fungerar tillsammans med den programvara man har eller tänker sig att införskaffa.

Generellt kan man säga att minimumkravet är ett moderkort som klarar minst 4GB ramminne, Dualcore processor, tyst fläkt och helst har två snabba hårddiskar (en för programvara och en för inspelning) är att rekommendera.

In- och utgångar

Beroende på val av ljudkort och evetuella externa enheter som man kommer att ansluta till datorn så är man beroende av anslutningsmöjligheter för respektive enhet.

1. USB = Universal Serial Bus, är en standard för en snabb seriell databuss. USB utvecklades under första halvan av 1990-talet gemensamt av de ledande leverantörerna inom telekom- och persondatorindustrin. Tillsammans med Firewire slog USB igenom mot slutet av 1990-talet som en mer flexibel ersättare för serie- och parallellportarna.
(källa www.wikipedia.com)

2. Firewire = Firewire är Apples namn på tekniken IEEE 1394 för seriell högkommunikationskoppling som används till och från datorutrustning, till exempel överföring av information från digitala videokameror. Tekniken utvecklades under ledning av Apple tillsammans med bland andra Texas Instruments, IBM och Sony. Andra benämningar på tekniken är i.LINK (av Sony) och DV (av Panasonic).
(källa www.wikipedia.com)

3. PCI = Peripheral Component Interconnect, är det vanligaste formatet för expansionsplatser i Macintosh- (PowerPC) och IBM-kompatibla (x86) datorer från och med 1993. Genom att sätta in instickskort i någon av PCI-portarna ges datorn helt nya funktioner såsom nätverkskort och ljudkort.
(källa www.wikipedia.com)

För ljudkort finns alla alternativen tillgängliga. För extern hårdvara så som förförstärkare till mikrofoner, gitarreffekter, reverb, echo, kompressorer m.m. är USB det som används mest. Väljer man således inte ett firewireanslutet ljudkort är man troligtvis inte beroende av att datorn har en sådan anslutningsmöjlighet.

Dags för färdigställande

Det är bara din fantasi som sätter gränserna för vad du kan göra. Det går bra att modifiera och ändra det upplägg vi gjort här så att det passar ditt rum och din utrustning. Denna guide har vi gjort för att ge en fingervisning om hur du kan gå tillväga vid bygget av din egen hemmastudio.

Utplacering i rummet

Nu är det dags att placera ut prylarna i rummet. Vi bestämmer här att vi har en viss mängd utrustning som skall få plats. Tänkt utrustning ser du i listan här nedanför.1. Skrivbord 2. Skrivbordsstol 3. Stol för inspelning 4. Keyboard
5. Mikrofonstativ 6. Notställ 7. Digitaltrummor 8. 2st gitarrer
9. Elbas 10. Monitorer på stativ 11. 3st hyllplan 12. Effekter och ljudkort
13. Dator 14. Bildskärm    


Studiorum

Som vi tidigare redan fastställt skall skrivbordet placeras mot väggen vid sidan om dörren.

Om vi delar upp avståndet mellan respektive högtalare och mellan högtalare och respektive öra så skall vi ha en liksidig triangel.
Du skall således sitta i en liksidig triangel, avståndet mellan högtalarens akustiska centrum är lika med avståndet från dina öron till högtalarnas akustiska centrum.

Punkten där linjerna från högtalarna korsar varandra skall således befinna sig i inne i huvudet när lyssning av färdigt material skall ske.

OBS:Du måste flytta dig i rätt lyssningsläge i förhållande till högtalarna varje gång du vill stämma av din mixning/mastering.

För att bryta möjliheten till reflektioner och stående vågor har vi satt upp draperier runt tre av väggarna. Draperierna skall vara av så tjockt tyg som möjligt. Desto tjockare tyg desto högre frekvenser klarar tyget av att dämpa. Lämpligt är att hänga draperierna på skenor så att de går att dra åt sidan.
På draperierna har vi fäst ljudabsorbenter för att söndra reklektionerna ännu mer. När det gäller placeringen av ljudabsorbenterna får man experimentera sig fram till bästa resultat.

Bakom draperiet på vänster vägg har vi tagit till lite i avstånd så att det finns utrymme för upphängningskrokar till gitarrer, bas och kablar.

Hyllplanen är till för placering av noter, ljudkort och eventuella externa effekter.

Sånghörn med mikrofon. Dra ut mikrofonen från väggen för att undvika dåligt sångljud. Det är klart olämligt att stå i ett hörn, där dom största ljudförtätningar uppstår och det inspelade ljudet lätt blir bumligt och odistinkt.

Keyboardet drar man fram till skrivbordet när det skall användas.

Trummorna är vända mot vägghörnet för att man lätt skall komma till vid inspelning.

Nu är det bara att sätta igång. Vi hoppas att detta kan vara till hjälp i ditt studiobyggande. Har du några frågor så kan du använda vårt forum.

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Bygg din egen hemmastudio.