Description

Jakthorn

JakthornÄr precis som det låter ett instrument som i huvudsak användes vid jakt och härstammar från instrument tillverkade av djurhorn. Jakthornet användes troligen som signalhorn från början och har med tiden förändrats till det instrument det är idag. Till skillnad från övriga horn bland bleckblåsinstrumenten har jakthornet inga ventiler och kan därmed bara återge naturtoner.
Under 1400-talet började man av praktiska själ att linda hornen till den utformning dom har än idag.

Utöver användandet i jakt så finns det idag orkestrar som spelar på jakthorn och det finns stiftelser för jakthornets bevarande. I Sverige så är nog Svenska ST.

Hubertsstiftelsen är de som representerar jakthornet bäst.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Musikartikel
Tenorhorn. Läs mer om tenorhornet och dess historia.
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Jakthorn