Description

Klaver.

KlaverKlaver är ett samlingsnamn för alla instrument som bygger på tekniken stränginstrument där tonen styrs av ett klaviatur (Tangentinstrument). Hit hör alla flyglar, pianon, cembalos, spinetter, orglar och synthar med klaviaturer.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Vielle. Läs mer om vielle eller vevliran som vi kallar den för i Sverige.
Musikartikel
Violinen eller som den kallas i dagligt tal fiolen tillhör gruppen stråkinstrument.
Musikartikel
Ukulelen tillhör stränginstrumenten och härstammar från Portugal.
Klaver