Description

Kohorn.

KohornNormalt benämns kohornet med vallhorn eller blåshorn eftersom hornet som instrument kan komma från andra djur än kon.
Hornet användes som instrument för att bl a skrämma bort vilddjur på fäboden och för kommunikation förr i tiden. Men det är inte bara i norden som horn från olika djur har brukats för samma ändamål utan det förekommer också i olika ceremonier inom bl a judendomen.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Traversflöjt är ett annat namn för en vanlig tvärflöjt
Musikartikel
Ävertonsflöjten är ett mycket gammalt instrument från norden. Läs mer...
Musikartikel
Visselpipan är ett blåsinstrument som bara avger en ton.
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Musikartikel
Tvärflöjt eller traversflöjt som den också heter tillhör träblåsfamiljen.
Kohorn