Description

Kontrabastuba.

Kontrabastuban som även kallas Bb-tuba och finns i två olika varianter. En där klockstycket (konen) pekar uppåt och där instrumentet hålls framför kroppen. Denna variant spelas oftast sittandes. Den andra varianten är rundare i frormen och träs runt huvudet för att vila på axlarna (se även helikon). Denna variant var vanlig inom militärmusiken där man ofta spelade marcherandes (gående).
Kontrabastuban noteras med basklav.
I klassisk musik användes den bland de första gångerna av Wagner i Nibelungens ring.

VISSTE DU... ...att världens största kontrabastuba är 2,28 m hög och består av 11,8 m rördelar och ett klockstycke som är 1 m brett. Det byggdes till den amerikanske kompositören John Philip Sousas världsturné åren 1896-1898. Numera ägs jättetuban av en sydafrikansk cirkuspromotor.
/Källa: Guiness rekordbok 2007

Kontrabastuba

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Musikartikel
Tuban konstruerades av en tysk musikdirektör vid namn Wieprecht omkring 1830.
Musikartikel
Tenorhorn. Läs mer om tenorhornet och dess historia.
Musikartikel
Tenorbasun. Lär dig mer om tenorbasunens historia och utveckling.
Musikartikel
Sousafonen är ett bleckblåsinstrument som har utvecklats utifrån helikonen.
Kontrabastuba