Description

Krumhorn.

KrumhornKrumhornen tillhör gruppen träblåsinstrument och var vanligt förekommande under renässansen. Instrumentet är gjort av trä och är rörformigt med uppåtböjda tonrör. Rörbladet är dubbelt och inkapslat. Tonen är lite skorrande, nasal och behaglig.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Valthornet består av ett cylindriskt rör med ett stort klockstycke.
Musikartikel
Tenorhorn. Läs mer om tenorhornet och dess historia.
Musikartikel
Sousafonen är ett bleckblåsinstrument som har utvecklats utifrån helikonen.
Musikartikel
Sordunen tillhör träblåsfamiljen och var ett relativt vanligt instrument under medeltiden.
Musikartikel
Snabelflöjten är en typ av blockflöjt fast med ett näbbfomat munstycke.
Krumhorn