Description

Kvintcirkeln

Kvintcirkeln visar alla tonarter och dess inbördes förhållande i både dur och moll.

Kvintcirkeln är en schematisk bild som visar förhållandet mellan de olika dur- och molltonarterna. Den är också ett bra hjälpmedel när Du skall ta ut ackord till en sång eller melodi. Kvintcirkeln har fått sitt namn eftersom den bygger på kvintintervall. Benämningen kvint betyder fem (från latinets quintus) och återger intervallet mellan två toner t ex C till G eller G till C (uppåt eller nedåt). C D E F G eller G F E D C. Kvintcirkeln bygger på vår västerländska skala med tolv individuella toner (den tempererade skalan) och visar tonarter i dur på utsidan och tonarter i moll på insidan.

Kvintcirkeln visar också antalet kors- och b-tecken i alla tonarter. Varje ton eller tonart har en parallelltonart. Denna finner du på insidan kvintcirkeln vid respektive ton t ex C-am eller G-em eller vice versa. Kvintcirkeln är också användbar när du skall transponera en låt eller melodi eftersom det är lätt att följa tonarter / ackord schematiskt.Kvintcirkeln

Hur fungerar kvintcirkeln

Om vi utgår från tonen C och går åt höger i kvintcirkeln så

1. har alla tonarter # (korstecken) på nästkommande tonart fram till Fiss-dur som har sex st. #.
2. man lägger således till 1st # (korstecken) för varje tonart. G har ett #, D har två #, A har tre # osv.

Om vi utgår från tonen C och går åt vänster i kvintcirkeln så

1. har alla tonarter b (b-tecken) på nästkommande tonart fram till Gess-dur som har sex st. b-tecken
2. man lägger således till ett nytt b för varje tonart. F har ett b, Bess har två b, Ess har tre b osv.

Längst ner på kvintcirkeln möts Fiss (F#) och Gess (Gb). Detta är samma toner som har vardera sex st. förtecken. Gess har sex b-tecken. Fiss har sex korstecken.

- Med hjälp av kvintcirkeln kan vi få fram antalet # eller b-tecken i alla tonarter.
I C-dur har vi inga kors- eller b-tecken. Går vi ett steg medsols i kvintcirkeln från C-dur så kommer vi till G-dur som har ett korstecken (#) och går vi ett steg motsols så kommer vi till F-dur som har ett b-tecken.

Minnesregler för placering av #- och b-tecken.

- Vid varje steg medurs i kvintcirkeln placeras ett #-tecken ut ett helt tonsteg under grundtonen.
I G-dur så hamnar alltså #-tecknet på F som ligger ett helt tonsteg lägre och som då blir Fiss (F#). Fortsätter vi vidare medurs till D-dur så tillkommer ett korstecken på tonen C som blir Ciss (C#) osv.
- Vid varje steg moturs i kvintcirkeln placeras ett b-tecken ut motsvarande den grundton som kommer i nästa steg moturs.
I F-dur placeras b-tecknet på tonen B som då blir Bess (Bb). Fortsätter vi moturs till Bess-dur hamnar b-tecknet på tonen E som då blir Ess (Eb) osv.

För att lätt komma ihåg hur många förtecken som är i varje tonart så kan man använda följande ramsor.

Ramsa för korstecken

Gå Du Axel Efter Bertils Fiskar

Ramsa för b-tecken

Frosten Bestal Esters Astrar Dess Gestalt

 

 

Observera att vi inte använder ramsor för molltonarterna eftersom de följer durtonarterna.

 

Kvintcirkeln musikteori, noter / toner

Tonika, Dominant och Subdominant.

Vi visar med ett exempel för att få lite bättre kläm på hur man får fram ackord enligt principen för

- Så här får vi  fram de tre grundackorden i tonarten D-dur.
1. Ackord D är grundtonen = Tonikan.
2. Vi går ett steg motsols från tonen D var på vi hamnar på tonen G = Subdominant.
3. Vi går ett steg medsols från tonen D var på vi hamnar på tonen A = Dominant.

Vi har nu fått fram de tre grundackorden i tonarten D-dur vilka således är D, G och A .
Vill vi få fram de tre grundackorden i B-moll som är parallelltonart till D-dur gör vi samma sak fast på insidan kvintcirkeln. Vilket ger bm, em och f#m.

 

Molltonarterna i kvintcirkeln

- Tonarterna på insidan kvintcirkelnär tonarter i moll. Förhållandet mellan tonarterna på utsidan kvintcirkeln och tonarterna på insidan benämns paralelltonarter. Alltså är C-durs paralelltonart a-moll och a-molls paralelltonart C-dur.
Varje paralelltonart är 1,5 tonsteg lägre än sin durtonarts grundton. Utgår vi från C och går 1,5 tonsteg neråt i skalan så hamnar vi på A. Eftersom en molltonart har en liten ters till skillnad från durtonarterna så spelar vi således a-moll skala med ett ett C som tredje ton - A B C D E F G A. Avståndet mellan A och C är 1,5 tonsteg och är en liten ters.

 

Nu kan du lite om hur kvintcirkeln fungerar. Lycka till med musicerandet!

 

Kvintackord

- Ett kvintackord har inte direkt med kvintcirkeln att göra utan är ett ackord som enbart består av tonika och dominant (Grundton och kvint).
Kvintackordet kallas också för rockackord eftersom det ofta används inom den tyngre rockmusiken där man ofta använder kraftig distortion (dist) på gitarrerna. Kvintackordet ger då en renare klang än det traditionella ackordet som även har en ters i sig.
Uteslutandet av tersen skapar en något neutralare ljudbild vilket gör att kvintackordet kan användas oavsett om melodin går i dur eller moll.

Vill du lära dig mer om kvintackord och kvintstapling så hittar du det i vår musikteoridel.

 

Skribent: Eddie Westergren

Publicerad:

Senast uppdaterad: 2017-02-10

Kategori: Musikteori

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Här hittar du adress och telefonnummer till alla musikförlag i Sverige
Musikartikel
Nedladdningsbart notblad med G-klav för utskrift.
Musikartikel
Lär dig stämföring och musikteorins grunder. Så här gör du för att din musik skall växa.
Musikartikel
Transponering är benämningen för att höja eller sänka tonarten på redan skrivet material.
Musikartikel
Nottecken. Ett nottecken visar hur vi skall uttrycka en ton (not) i ett stycke.
Kvintcirkeln.