Beskrivning

Mer Studio/Inspelning: Effekter Midi Mixern Hemstudiobygge Röstegenskaper Sånginspelning

Latency - hantera delay

Latency är en fördröjning mellan det inspelade ljudet och det man hör i högtalarna eller hörlurarna. Här skall vi försöka visa hur du kan komma tillrätta med problemet utan att det kostar en förmögenhet.

Hur hanterar vi latency

Tyvärr kan latency bero på ett flertal olika faktorer och det kan ta ett tag att hitta källan och varför man får en fördröjning. Det är näst intill omöjligt att spela in t ex en gitarr om det uppstår en fördröjning mellan det att man slår an strängarna tills det att ljudet når högtalarna eller hörlurarna.

Hur går man då tillväga för att förhindra detta enerverande problem.

Exempel 1.

Har man en kraftfull dator med ett för ändamålet anpassat ljudkort så kan man oftast komma ner i latency så att man inte märker någon större skillnad vid inspelning. Har man inte detta så kan en mixer vara ett alternativ.
I mixern skickar vi in allt ljud som skall spelas in inklusive tidigare inspelat material som vi använder för medhörning. Skulle vi få en latency vid inspelningen så är det bara att dra senast inspelad ljudfil så att den anpassar start och stopp till tidigare inspelat material.Systembyggnad

Vi har helt enkelt kopplat utgående ljud från datorn och gitarren direkt in i mixern och utgången från mixern (röd) direkt på line in i datorn. För att slippa latency sätter vi högtalarna i 'stereo ut' på mixern vilket allt sammantaget ger en inspelning utan latency.

Exempel 2.

När du har kopplat in ditt midi-keyboard och trycker ner tangenten för att styra mjukvaruinstrumentet så tar det bråkdelen av en sekund innan ljudet kommer ut i högtalarna eller hörlurarna. Detta beror inte på det som kallas för midilatency utan det här fenomenet uppstår när noten som du skickar från keyboarden kommer till CPU'n i datorn och denna skall omvandla dina digitala instruktioner till en audiosignal.
Här hjälper inga externa mixers eller andra handpåläggningar. Datorn är helt enkelt för klen. Programvaran och CPU'n hänger helt enkelt inte med. Om nu någon säger att det räcker med mer minne så kan det hjälpa till viss del men det är ändå CPU'n som är avgörande för resultatet. Mycket datorkraft = Ingen midilatency som är hörbar.

Exempel 3.

Du har en kraftfull dator med 16GB ramminne, två snabba hårddiskar och minimum 2,7GHz processor (CPU), ett riktigt bra ljudkort som är anpassat för musik och ändå får du en latency när du skall spela in eller när du trycker ned tangenten på ditt midi-keyboard. Detta beror med största sannolikhet på att du inte har ställt in rätt storlek på audiobufferten i ditt inspelningsprogram. Normalt gör man detta under 'Preferences' och väljer där lagom storlek på buffert. Ju mindre buffert ju mer får CPU'n arbeta. En buffert brukar löpa från 64 till 2048 samples. Lagom för normalanvändaren är att ställa in 256 eller 512 i buffertstorlek. Ju lägre värde du har på bufferten desto mindre latency får du.Buffer

Observera

1. När du har spelat in allt material och skall börja mixa och mastra så är det bra att ladda på med så mycket buffert som möjligt. Detta för att kunna ladda på med plug-ins och mjukvaruinstrument utan att datorn draggar och stannar mitt i uppspelningen.

 

Mer om latency

Latency inom data

Man använder ordet latency i datavärlden för att beskriva hur lång tid det tar för ett paket (meddelande) att skickas från avsändaren till mottagaren eller från avsändare-mottagare-avsändare. I det senare fallet räknar man inte med den tid det tar för mottagaren att processa paketet.

Latency vid telefonsamtal

Vid telefonsamtal är latency fördröjningen från det att den ena samtalsparten säger något i sin lur tills dess att den mottagande parten kan höra det som sagts i sin lur. Detta kan man se på TV när en nyhetsreporter som befinner sig i t ex USA intervjuas direkt från nyhetsstudion här hemma så tar det en liten stund innan reportern svarar.

Synonymer till latency:

Fördröjning, Försening, Dröjsmål

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Musiklexikon med musiktermer och förklaringar till ord som används i musik och som börjar på bokstaven L.
Latency