Description

Luta.

LutaLutan härstammar från Persien och fanns där redan på 400-talet. Under 800-talet kom den till Europa och de första instrumenten tros ha introducerats via Spanien av Ali Zaryab från just Persien. Ali som grundade den första spanska musikakademien var verksam inom det Persiska hovet innan han kom till Spanien.

Lutans kropp är päronformad och har allt från sex till tretton strängpar. Strängarna är stämda unisont eller i oktaver. Fram till 1400-talet hade lutan bara 4 dubbelsträngar och spelades mest enstämmigt med plektrum.Under medeltiden kom lutan att bli ett av de mest populära sällskapsinstrumeneten och kan jämföras med pianots betydelse under 1800-1900 talen.

Tillbaka


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Gitarrackord 11. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 12. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 10. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 9. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Musikartikel
Gitarrackord 8. Här kan du ladda ner och skriva ut gitarrackord i A4-format
Luta