Description

Mellotron.

MellotronMellotronen utvecklades i England under 1960-talet och är en föregångare till våra moderna samplers och midistyrda mjukvarusynthar. Man styr en bandslinga med ett inspelat ljud genom att vid tangentnedtryckning återge ljudet via ett tonhuvud.
I princip fungerar den som en rullbandspelare med många tonhuvuden och band där man pressar valt band mot respektive tonhuvud för att återge rätt frekvens på tonen.

Tillbaka

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Durspelet är till formatet ett litet dragspel där varje knapprad utgör en durtonart. Läs mer...
Musikartikel
Musikhistoria, Musikteori, Noter, Harmonilära, Studio, Instrument m.m.
Musikartikel
Thereminens uppfinnare var Lev Sergeivitch Termen. Läs mer...
Musikartikel
Synthesizern är ett instrument som framkallar ljud med hjälp av elektriska signaler.
Musikartikel
Skalmejan är ett blåsinstrument med koniskt borrad kropp och med ett relativt brett klockstycke.
Mellotron