Description

Mer Studio/Inspelning: Effekter Latency Mixern Hemstudiobygge Röstegenskaper Sånginspelning

MIDI

Vad är midi?

Med hjälp av funktionen midi och ett ljudkort med inbyggd midi eller en extern midikälla kan man lägga till flera olika instrument eller ljud till sin musikproduktion. Midi är bra eftersom det kräver väldigt lite resurser av datorn och eftersom det efterliknar så många olika instrument och ljud.

Midi

MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface och utvecklades 1983 för att skapa möjligheten att styra ett digitalt instrument med ett annat. Det är ett standardiserat kommunikationsprotokoll som är avsett för musikinstrument och tillbehör. Med hjälp av MIDI kan man "fjärrstyra" enheter från klaviaturförsedda instrument, datorer, gitarrpedaler och mycket annat. MIDI revolutionerade musikskapandet på bara några få år. En enhet som har MIDI är försedd med en eller flera anslutningar. Det är viktigt att förstå att midi inte är ljud i sig självt utan ett digitalt språk som används för att styra ljud mellan olika digitala instrument så som sequensers, synthesizers och samplers.

Det finns tre olika typer av anslutningar, -Thru,-Out och In.Midibox inkopplingarMidikabel anslutning Midiporten ansluts alltid med en 5-polig din- kontakt trots att man endast använder tre av de fem anslutningsstiften, två för signal och en för jord.

Standarden för anslutningarna är

* MIDI IN = Mottagning av information.

* MIDI OUT = Sändning av information.

* MIDI THRU = Sänder vidare den information som kommer in på MIDI IN.

Midieditor

 MIDI lägger inte till några ljudmöjligheter till ett instrument, det bara låter dig automatisera det som du själv kan göra med fingrarna eller fötterna på t ex en normal synt. Som att spela på tangenterna eller att trycka på pedaler och så vidare.

 

En MIDI-fil låter aldrig bättre än kvaliteten och kapaciteten på ljudkällan. Så använder du ditt ljudkort för midisignalen låter det troligtvis tunt och skralt. Det finns dock en hel del externa midikällor så som keyboards eller enheter som låter midisignalen spela upp ett analogt ljud. Det kan vara stråkar eller pianon m.m. Det finns en hel del musik att tanka ner på nätet i midiformat vilket kan vara bra att ha för egen övning.


Eftersom midi normalt har 16 kanaler kan man spela upp 16 olika instrument samtidigt. Använder man alla kanaler för ljudet så kan man i princip ha sitt eget 16-mannaband.

Några grundläggande benämningar inom midi.

Midi instrument
Ett hårdvaru- eller mjukvaruinstrument med förmågan att sända eller ta emot en midisignal.

Midi interface
Hårdvara som kopplar ihop en dator med en midienhet (t ex ett ljudkort).

Midi device
Vilket keyboard, ljudkort, mjukvaruinstrument som helst som kan sända och ta emot en midiinformation.

Midi controller
Vilken Midi device som helst som kan överföra mididata.

Midi control surface
Vilken enhet som helst som använder en midikoppling för att sända kontrollmeddelanden till t ex ett inspelningsprogram men som normalt inte själv kan spela in midiinformation.

Multitimbral
Möjligheten hos en enhet att kunna spela upp flera olika instrument samtidigt på flera olika midikanaler. Detta ger ett ensamt multitimbralt midiinstrument att spela upp hela arrangemang.

Midi port
En port på ett midi interface eller en virtuell port (port skapad i en mjukvara). Det finns en port för midi in och en port för midi ut.

Midi kanal
Upp till 16 olika midisignaler kan skickas samtidigt i en midikabel. Det är kanalnumret som åtskiljer signalerna så att mottagande midi device hanterar rätt signal till rätt kanal.

Program change event
Ett midikommando som talar om för ljudenheten vilket ljud som skall användas. Det finns 128 olika ljud att välja på och varje ljud kallas för patch.

Bank select message
Många midi devices har fler än 128 patcher vilka då delas upp i banker med max 128 patcher i varje bank.

Local control
En kontrollinställning som finns på de flesta keyboards för att dom skall kunna spela sina egna ljud. När Local control är ställd som off sänder den fortfarnde midisignalen via midi ut så att den kan styra en extern midienhet.

Continuous Controller Events
Midiinstruktioner som sänds i realtid vilket gör att man kan byta ljud eller anslag m.m. under melodins gång.

System Exclusive Data
Mididata som används för lagring av midiinformation.

System Exclusive Data
Mididata som används för lagring av midiinformation.

En typisk midi setup


Midi setup

Midispår i editorn

Midinoten brukar normalt visas som små fyrkanter
(blå och gröna på bilderna) i editorn (Musikprogrammet)

Midi

Midi editor

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Midi