Beskrivning

Mikrofonval

Kännetecknande för en mikrofon är dess förmåga att reagera på ljud som kommer från olika håll. En del reagerar på ljud från vissa riktningar och är mer eller mindre döva för andra riktningar medans en del tar upp ljud från mer eller mindre alla riktningar. Detta kan komma till god användning när du skall välja rätt mikrofon för jobbet.

Mikrofontyper

Dynamiska mikrofoner

Den mest använda typen av mikrofon är den dynamiska mikrofonen som använder ett cirkelformat membran fäst vid en liten spole av tråd som är centrerad i gapet mellan två cylindriska magneter (en cylindrisk magnet inuti den andra).

Dynamisk mikrofon

När ljudvågor trycker mot membranet så rör sig spolen upp och ner inom det magnetiska fältet och detta inducerar en elektromagnetisk ström över spolen. På detta sätt omvandlas den ljudenergi som når mikrofonen till elektrisk energi som sedan kan spelas in eller skickas vidare genom en förstärkare till högtalare.

Dynamiska mikrofoner har flera fördelar jämfört med andra typer av mikrofoner. De är relativt billiga att tillverka, ganska robusta och klarar att arbeta med ett relativt högt ljudtryck. Detta gör dom särskilt lämpliga vid liveframträdanden och för användning med slagverk och inspelning av instrument med förstärkare. 

Man skall dock ha i åtanke att de dynamiska mikrofonerna är begränsade i sin svarstid vilket i första hand kan komma att påverka inspelning av ljud i de högre frekvensområdena.

Kondensatormikrofoner

Denna typ av mikrofon används överallt där seriöst inspelningsarbete utförs. Men pga att den är känslig vid hantering så lämpar sig kondensatormikrofonen inte för Live-bruk.

kondensatormikrofon

Kondensatormikrofonen är uppbyggd med två metallplattor eller membran varav det ena är rörligt och det andra fast. Elektrisk signal skapas genom att ljudtrycket förflyttar den rörliga plattan i förhållande till den fasta.

Eftersom kondensatormikrofonen är så känslig som den är så lämpar den sig för inspelning av "svåra" instrument så som t ex cymbaler som kräver bra frekvensåtergivning och snabba trancientsvar för att klara va det stora toninnehållet i tonerna som skapas.

För att en kondensatormikrofon skall fungera tillför man extra ström i form av 48V vilket kallas för famtommatning. Fantommatningen sker oftast från ett mixerbord eller en förförstärkare.

Då kondensatormikrofonen är dyrare att tillverka så är den också normalt sett dyrare att köpa in än t ex en dynamisk mikrofon.

Elektretmikrofon 

En elektretmikrofon är i princip likadant uppbyggd som en kondensatormikrofon med den skillnaden att metallplattorna är kraftigare och att den inte har fantommatning. Istället laddas metallplattorna med ström från ett batteri som normalt är inbyggt i mikrofonen. En elektretmikron klarar sig vanligtvis med en strömförsörjning på 1,5V.

Denna typ av mikrofon är inte alls lika känslig i sin ljudupptagningsförmåga som en kondensatormikrofon eftersom metallplattorna är tjockare. Med modern teknologi har man förbättrat ljudupptagningsförmågan genom förladdning av den fasta plattan vilket gett möjlighet att tillverka plattor som är tunnare och därmed ökar känsligheten.

Välja rätt mikrofon

Det är oftast tillgången som avgör vilken mikrofon som används vid inspelning. I en professionell inspelningsstudio finns de flesta mikrofontyper att tillgå medans det blir dyrt för den enskilda hemmastudiofixaren att hålla sig med massor av mikrofoner. 

En eller flera dynamiska mikrofoner kommer man långt med i sin hemmastudio. Den dynamiska mikrofonen används också professionellt eftersom den har bra återgivning av ljudets karaktäristik. 

Ett bra sätt att välja mikrofon är att gå till sin lokala musikhandlare och där be om råd och hjälp.

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Den mänskliga rösten är faktiskt ett rätt besvärligt "instrument" att fånga med en mikrofon.
Mikrofoner och mikrofontyper