Description

Mer Studio/Inspelning: Effekter Latency Midi Hemstudiobygge Röstegenskaper Sånginspelning

Mixer

(Denna sida gäller mjukvarumixern i ditt musikprogram för datorn)

Med hjälp av mixern kan du ställa in alla nivåer och justera ljudet dit du vill ha det. Du kan lägga till reverb, kompressorer och en massa andra pluggar som kan vara nödvändiga för att skruva till rätt sound. När du lärt dig namn och funktioner på alla reglage så har du ett bra underlag för att förstå resten av hanteringen i ditt musikprogram.

Din mixer består av en kontrollyta med flera olika funktioner. Varje spår i din inspelning består av en egen kolumn.

Det finns flera olika typer av spår:  

Mixer

 

 

 

 

 

Audio: Det spår där inspelningen och uppspelningen av instrument, tal eller sång sker.
Aux: Ett spår för medhörning eller ett spår dit man kan skicka andra spårs utgångar för att lägga på effekter m.m.
Master:


Här styr man styrkan på utsignalen från samtliga spår som är styrda till t ex externa högtalare eller hörlurar. Här läggs också eventuella effekter på för att den totala slutmixen skall bli så bra som möjligt.

VCA:
Är ett masterspår som styr strömkontrollerade förstärkares kanaler och konsoller. Detta spår har inga ingångar eller utgångar och spelar inte in- eller upp några audiosignaler.
Midi: Här spelar man in, lagrar och spelar upp mididata.
Instrument:
Ett instrumentspår styr såväl mididata som en audiosignal. Det är med instrumentspår man spelar in- och upp mjukvaru- och hårdvaruinstrument.

Mixning och plug-ins  

 

 

Insert: Det är här du lägger in dina pluggar. På en audioregel lägger du t ex. reverb, EQ eller en limiter. På ett instrumentspår lägger du till ditt instrument som kan vara t ex en mjukvarusynth och på ett masterspår lägger du till dina sluteffekter så som reverrb, limiter och EQ's.

 Sends: Här styr du ditt spår till t ex. ett aux-spår där du har dina gemensamma pluggar som skall påverka alla valda spår lika mycket. Om du t ex. vill ha ett gemensamt reverb på dina sångspår så styr du samtliga sångspår till ditt aux-spår under "Sends" och lägger ditt reverb på aux-spåret istället.

 

I/O: Här väljer du vilken inspelningskälla du vill ha (Line In") samt vart du vill skicka ljudet (t ex dina högtalare eller hörlurar

 

Auto: Här väljer du om du vill automatisera t ex volym eller panorering, Detta medför att du kan justera t ex volymstyrkan genom att föra volymregeln fram och tillbaka under mixning varmed datorn kommer ihåg detta och upprepar justeringen automatiskt vid uppspelning.

Pan: Här styr du ljudet mellan högtalarna. Vill du lägga t ex en bas mer åt höger i mixern så vrider du pan åt höger.

 REC: Markera REC när du skall spela in. Den blir lysande röd när den är markerad.

 

S M: S står för "Solo" och medför att du bara lyssnar på detta spår och M står för "Mute" vilket innebär att du stänger av detta spår tillfälligt för lyssning.

 

Volym: Volymkontrollen har oftast två funktioner. Den första är vid inspelning då du bestämmer hur stark du vill att din inspelningssignal skall bli och den andra är för uppspelning och innebär att du väljer hur högt ditt spår skall ljuda i förhållande till övriga inspelade spår.

 

Du kan läsa mer om mixern och hur du lägger upp ett bra grundtemplate i vår mixningsskola.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Mixern