Beskrivning

Mixningsskolan Del 3

Innehåll

1. Varför vi mixar och gör en enkel template

2. Importera och organisera, sätta statiska nivåer och enkla filter

3. Kompressor, EQ, enkla effekter och enkel automation för leadsång

Kompressor, EQ och enkla effekter

När det gäller kompressor och eq i signalkedjan så följer jag några enkla riktlinjer som kan vara bra att utgå ifrån vilka är följande:

  1. Negativ eq (skära) + filter före kompressor och positiv eq (addera) efter kompressor
  2. Skär på eq när du vill att något skall låta bättre, addera när du vill att något skall låta annorlunda eller förändras frekvensmässigt.
  3. Lyssna innan du eq-ar och lyssna på ljudet både solo och med andra ljud för att se om det uppstår konflikter frekvensmässigt i förhållande till andra instrument.
  4. Använd bypass knappen för att se om du gjort ljudet bättre, om inte, börja om.
  5. Generellt så använder man ett bredare q värde när man adderar och ett smalare när man skär.

På varje kanal i din session finns nu en kompressor och en eq som är bypassad men så fort de aktiveras igen så påverkas ljudet.

Vi börjar i tur och ordning med trummorna. Om det är akustiska trummor så kan det behövas betydligt mer kompression på både bastrumma, virvel, pukor och även överhäng.

I detta exempel använder vi oss utav samplade trummor då man oftast inte har möjlighet till att spela in akustiska trummor hemma. I de fallen där det är samplade trummor, det vill säga inte riktiga akustiska trummor så brukar jag ofta inte komprimera så mycket mer än virveln om jag inte känner att det behövs. Virveln kan man komprimera för att få till ett visst sound som kan låta hårdare och tuffare. Börja med att använda kompressorns standard inställningar som i detta fall ser ur så här:

Mixningskolan EQ

Spela upp virveln som du vill komprimera och aktivera S (solo) funktionen för att bara lyssna på denna specifika kanal. Börja med att dra thresh i en negativ riktning för att på detta sätt öka kompressionen och få kompressorn att börja jobba mer. Nu bör mätarna röra sig ordentligt. Här handlar det mycket om tycke och smak men vad många eftersträvar är att transienten, det vill säga ljudets första anslag skall ta sig igenom innan kompressorn börjar arbeta. Detta gör man genom att öka attack tills man hör att den lilla transienten tar sig igenom. Lyssna och prova själv!

 

Nästa steg är att vrida på release reglaget och samtidigt titta på gr mätaren (gain reduction). När du vrider på detta regleras hur länge den skall behålla kompressionen och genom att ha lång release tid så kan man också öka sustainen på sina slag om man vill. Vad som ofta är eftersträvansvärt är att gr mätaren skall hinna gå helt tillbaks innan nästa slag kommer så att kompressorn hinner återhämta sig innan det är dags att komprimera nästa gång. 

Nu när du satt attack och release efter behag så styr du soundet och kompressionsgraden med enbart thres reglaget. Det sista du kan göra är att trycka på bypass knappen för att lyssna om det blir någon volymskillnad från hur det var innan respektive efter kompression. Om det är en volymskillnad så kompenserar du denna med hjälp av gain reglaget. Du justerar gain tills det inte längre blir någon skillnad i volym mellan bypass och inte bypass, med andra ord före och efter kompressorn. 

Det fina här är att om du har en låt med ett fast bpm (beats per minute) så kan du använda dessa kompressorinställningar som utgångsläge för alla kanaler där du önskar använda kompressor. Du kan sedan jobba med thres reglaget för att öka och minska kompressionen och du kan justera attack och release om du tycker att det behövs. 

När det gäller eq så finns det ett trick som är ganska bra att använda sig av om något behöver eq â€Ëœas och det kallas för att notcha som mer eller mindre innebär att plocka ur. 

Välj en kanal som du tycker låter lite märkligt eller som på något sätt inte låter behagligt för ditt öra eller ditt ljudideal. Solo lyssna den kanalen och tryck fram eq'n och välj ett av frekvensbanden. Där ställer du in q värdet (värdet för kurvans storlek) till ett mycket smalt värde som till exempel 10 och du sätter sedan din gain till 12 dB. 

Vad du sedan gör är något som kallas att svepa och då sveper du helt enkelt freq (frekvensreglaget) tills du hittar det området i ljudet som du inte gillar. Detta är något man med tiden lär sig att lyssna efter. När du hittat området där kärnan för det du inte gillar finns så ändrar du istället gain reglaget till negativa värden och istället minskar den frekvensen. Om den täcker ett större område så kan du i detta läge bredda q värdet genom att minska siffran under q reglaget på eq'n. 

Denna metod fungerar på alla instrument och alla röster och du kan göra det på flera band. Ofta kan det låta bättre att ta några dB på flera frekvensband än att ta många på endast ett frekvensband men det avgör du med din smak genom att lyssna. 

Gör du detta först och rensar ut det "onda" i ett ljud och sedan lägger en snygg kompressor efter så får du ett fint ljud!

 Protools kompressor

 

När det gäller effekter så har vi valt att välja en enkel väg för att sätta in dig i principerna och ge dig ett utgångsläge att börja mixa i.

I denna setup så har du ett kort reverb (rum) och ett längre reverb (hall) samt två delay, ett som ekar i åttondelar och ett som ekar i fjärdedelar. 

Dessa ligger utspridda på bus 1-2, bus 3-4, bus 5-6, bus 7-8 och det var dessa som vi gjorde i ordning i början av denna mixarskola. 

När det gäller det korta reverbet är det egentligen bara att skapa en send från en av dina kanaler och skicka till bus 1-2 så kör du efter smak. Ofta använder man det korta rummet till trummor och percussion.

När det gäller det långa reverbet så finns även här ett trick som påminner lite om det vi gjorde men kompressorn:

Leta upp din virvelkanal och skicka till bus 3-4 för att skicka till det långa reverbet. Sololyssna sedan denna kanal så att du bara hör virvel och reverb. Detta funkar bäst om låten har ett fast bpm återigen.

Du sätter sedan decay eller reverb tid genom att se till så att reverb-svansen precis dör ut innan nästa virvelslag. Genom att lyssna så kan du även på detta sätt sätta ditt predelay, alltså den tid som skall gå innan reverb svansen hörs. På framförallt sång är det snyggt att ha lite distans mellan sång och reverb svans men även på andra instrument och element i din låt. När detta är gjort kan du ta bort din send från virvel kanalen om du vill men du har nu ställt in ditt långa reverb efter din specifika låt och när du skickar något instrument eller sång till bus 3-4 så kommer det att klinga fint. Addera mer eller mindre send efter din egen smak.

Reverb

När det gäller dina delay så sitter dem redan till tempot i låten och det ena klingar i fjärdedelar och det andra i åttondelar så det är bara att addera efter smak på de element som du anser skall ha delay. På sång är det vanligt att använda sig utav både reverb och delay.

 

Prova gärna och se vad som händer! Experimentera! 

 

Enkel automation för leadsång

Sista grundsteget för den perfekta mixen är automation på leadsången. Du har ställt in dina nivåer och allt låter toppen, sången sitter perfekt i versen men så fort refrängen kommer så drunknar sången i alla instrument och försvinner.

Det är då du tar fram ditt hemliga vapen i form av automation.

Automation i mixning

 

Detta gör du genom att välja din sångkanal och välja volume istället för waveform för att där kunna dra volymen upp och ner vid olika ställen i låten.

För att automatisera den delen du vill höja eller sänka volymen på så markerar du den biten du vill förändra och sedan väljer du trimmer verktyget. När du närmar dig volymstrecket kommer rätt verktyg för att höja och sänka volymen dyka upp.

Volyminställningar sång

 

Du går sedan igenom låten en del i taget och höjer och sänker där du tycker det behövs för att hela tiden ha sången hörbar och tydlig. Detta gör du när filter, eq och kompressor redan är applicerade.

Kompressor sånginspelning

 

Obs! när du börjat automatisera en kanal så kan du inte längre ändra den statiska nivån det vill säga du kan inte dra i själva volymregeln för kanalen för den kommer då bara att läsa av automationen och ignorera din ändring.

Om du vill ändra volymen på hela kanalen efter att du gjort automationen så måste du ställa dig långt till höger och dra i volymstrecket, då drar du i hela totalvolymen för hela kanalen.

Volymsättning sång

 

Detta täcker grunderna för att göra en riktigt bra mix av din låt så sätt igång och jobba!

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Mixningsskola del 3