Description

Musiktermer och musikord på B.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

B

 

BWV "Bach-Werke-Verzeichnis"

System för numrering av verk skrivna av Johann Sebastian Bach.

 

Bachstråke "En variant på stråke till en violin/fiol"

En böjd stråke som gör det möjligt för violinisten att spela på samtliga strängar samtidigt. Konstruerad av violinisten Emil Telm'i.

 

Badinerie "Lekfullhet"

Användes som begrepp för franska danssviter under 1700-talet

 

Bagatell "Musikgenre/musikstycke"

Bagatellen är oftast skriven för piano och är ett enklare kortare solostycke med ljus, fyllig karaktär. Beethovens Opus 33, Opus 119 och Opus 126 och Bela Bartoks Opus 6 är förmodligen bland de mest kända fastän den tidigast kända bagatellen Les Bagatelles är skriven av Francois Coupiern (1668-1733) och är skriven för cembalo.

 

Baglama "Instrument"

Baglama vanligen kallad Saz, är ett mycket gammalt stränginstrument som härstammar från centralasien. Läs mer om baglama här

 

Balalajka "Instrument"

Balalajkan är ett tresträngat långhalsat lutinstrument med en trekantig kropp. Läs mer om balqalajkan här

 

Ballad "Musikgenre/musikstycke"

Ballad är en vittomfattande benämning på en musikgenre som sträcker sig över lång tid. Balladen förekom redan på medeltiden och har i egentlig mening från början varit den tidens folkvisor i form av riddarvisor, legendvisor, skämtvisor, kämpavisor, mytiska visor och historiska visor. Namnet ballad kommer från Frankrike och kan närmast sägas betyda lugn låt.
Idag använder vi ordet ballad som beteckning för de flesta sånger som är skrivna i visform. Hit hör t ex låtar av Evert Taube som 'Blue Bird av Hull' och 'Den 17:e balladen' samt Cornelis Vreeswijks 'Balladen om Herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind' bara för att nämna några.
Balladen förekommer också som längre pianostycken med dramatiskt och romantiskt innehåll. Dessa stycken är rent instrumentala och hit hör bl a stycken komponerade av Chopin och Brahms.  

 

Bandonéon "Instrument"

Bandonéon är ett dragspel uppfunnet av Heinrich Band i Tyskland. Läs mer om bandoneon här

 

Banjo "Instrument"

Banjon är ett stränginstrument som från början hade fem strängar. Läs mer om banjon här här

 

Bank select "Midi-information"

En uppsättning midiinstruktioner som anger vilket program (ljud) som skall spelas.

 

Barbitos "Instrument"

Ett forngrekiskt mångsträngat lyraliknande stränginstrument. Läs mer om barbitos här

 

Barkarol "Genre"

Italiensk sång som utförs av gondolförarna i Venedig.

 

Barnkör "Genre / Benämning"

En kör som består av enbart barn som sjunger.

 

Barréackord "Gitarr"

När man lägger pekfingret över alla strängar på gitarren på ett band för att sidoförflytta ett ackord.

 

Baryton "Instrument"

Stråkinstrument som liknar gamban och ofta kallas för Viola di Bordone. Läs mer om baryton här

 

Baryton "Stämma"

Den näst lägsta sångstämman i femstämmig musik. Barytonstämman ligger mellan bas oh tenor med ett tonomfång mellan F och d1. I instrument sammanhang gäller baryton för instrument med ungefär samma tonomfång som barytonrösten, t ex barytonsaxofon eller baryton (stråkinstrument)

 

Bas "Stämma"

Den lägsta stämman i fyrstämmig sång eller den stämma som ligger lägst noterad i ett musikstycke. Bas är också en allmän benämning på de toner som noteras lägre än C1.

 

Basetthorn "Instrument"

Bassetthornet är mycket likt basklarinetten förutom att den har en resonanskropp av mässing och är stämd i F. Läs mer om basetthornet här

 

Basfiol "Instrument"

Kontrabasen är det största instrumentet i familjen stråkinstrument och har därmed också den djupaste tonen (lägsta frekvensen). Strängarna är vanligen fyra stycken som är stämda i kvarter till skillnad från de övriga (cello, altviolin och violin) som är stämda i kvinter. Kontrabasen kallas också för ståbas, akustisk bas eller basfiol. Läs om basfiolen här

 

Basgång "Basstämma"

Jämnt fördelad basstämma

 

Basklarinett "Instrument"

Basklarinetten tillhör träblåsfamiljen och har träkropp och uppåtvänt klockstycke och munstyckshals i metall. Läs om basklarinetten här

 

Basso "Lågt"

En oktav lägre. Anges i notskrift

 

Basso ostinato "Upprepad basgång"

Samma basgång återupprepas en eller flera gånger.

 

Bastrombon "Instrument"

Basvarianten av trombon som betyder stor trumpet och är en utveckling av bastrumpeten. Läs mer om bastrombonen här

 

Bastrumpet "Instrument"

Bastrumpeten är ett bläckblåsinstrument och ser ut och fungerar som en vanlig trumpet. Läs mer om bastrumpeten här

 

Battuta "Taktslag/takt"

Anger takten i ett stycke

 

Bastuba "Instrument"

Bastuban är det största bleckblåsinstrumentet och är huvudsakligen stämt i Bb. Läs mer om bastuban här

 

Basun "Instrument"

Basun, Dragbasun eller Trombon som betyder stor trumpet och är en utveckling av bastrumpeten. Läs mer om basunen här

 

Bebop "Jazzgenre"

Jazz i högt uppdrivet tempo. Bebop är en vidareutveckling av bop.

 

Bellmansluta "Instrument"

Det instrument som Bellman spelade på var ingen luta utan en "Cister" som liknar lutan till stor del men som till skillnad från lutans runda baksida har en baksida som är platt som gitarrens. Läs mer om bellmanslutan här

 

Ben, bene "Väl"

Skrivs tillsammans med annan bestämning i notation.

 

Bend "Böja, Benda"

Att dra i en sträng så att tonen höjs succesivt.

 

Berceuse "Instrumentalstycke"

Berceusen är ett instumentalstycke som går i långsam 6/8-takt och benämningen är ursprungligen från Frankrike. Berceusen är en vanlig form på bl a vaggvisor och stycken skrivna under Romantiken.

 

Bjällra "Instrument"

Bjällran är en liten klocka som tillhör instrumentgruppen slagverk. Läs mer om bjällran här.

 

Blandad kör "Genre / Benämning"

En kör som består av både män och kvinnor.

 

Blast beat "Trumkomp"

Extremt snabbt komp på trummor.

 

Blockackord "Ackord"

Fyr- eller femstämmiga parallellförda ackord.

 

Blockflöjt "Instrument"

Blockflöjten är ett av våra äldsta instrument och tillhör gruppen träblåsinstrument. Blockflöjten finns i åtta olika storlekar vilka är garklein, sopranino, sopran, alt, tenor, bas, kontrabas och subkontrabas. Vanligast förekommande är sopran-, alt-, tenor-, och basblockflöjt. Läs mer om blockflöjten här

 

Blue Beat "Musikgenre"

Afro-Cubansk aukustisk reggaeinspererad blues.

 

Blues "Musikgenre"

Samlingsnamn för musik med rötterna i Afrika och den amerikanska södern. Läs mer om blockflöjten här

 

Bockhorn "Instrument"

Bockhornet är ett primitivt blåsinstrument som användes som kommunikationsmedel och lockropsinstrument på fäbodarna förr i tiden. Läs mer om bockhornet här

 

Bodhran "Instrument"

Bodran är en enkel trumma som härstammar från Irland. Läs mer om bodhran här

 

Boogie-Woogie "Genre"

Boogie-Woogien utvecklades från bluesen av bland unga svarta i USA under början av 1900-talet och spelas på piano.

 

Bolero "Dans / Genre"

Ursprungligen en spansk dans i 3/4-takt som dansas av två personer. 

 

Bombard "Instrument"

Bombarden är ett träblåsinstrument och en föregångare till fagotten. Läs mer om bombarden här

 

Bondlira "Instrument"

Bondliran är ett stränginstrument där man ersatt stråken med ett hjul som ligger an mot strängarna och där man förändrar tonhöjden genom att förkorta strängen med en mekanisk knappsats. Läs mer om bondliran här

 

Bolero "Musikgenre/Musikstycke"

Spansk folkdans i 3/4 takt. Bolero är också ett mycket känt musikstycke av Maurice Ravel, född 7 mars 1875 i Ciboure, Frankrike, död den 28 december 1937 i Paris, Frankrike, fransk tonsättare.

 

Bordone "Instrument"

Mycket populärt stråkinstrument under 1700-talet som är stämt i tenorläge. Läs mer om bordonen här

 

Bounce "Nedmixning"

Att spara komplett låt eller enskilt spår till hårddisk i ett musikprogram

 

Bourré "Musikgenre/Musikstycke"

Bourré är en gammal (början av 1700-talet) fransk dans liknande Gavotte, vanligtvis i snabb tvåtakt börjar med en upbeat. Dansarna bär ofta träskor för att betona slagen i takten och dansen är fortfarande vanlig i Auvergne i Frankrike och Vizcaya i Spanien. Johan Sebastian Bach använde ofta bourrén i sina sviter.

 

Brillante "Glänsande"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Bucket "Instrumenttillbehör"

En bleckblåssordin som placeras i instrumentets klockstycke och som ger en mjuk och dämpad ton.

 

Buffo "Komisk"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Burlando "Skämtande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Burlesco "Grovt"

Anger hur ett stycke skall spelas, Spela grovt, skämtsamt

 

Buxtehude-Werke-Verzeichnis "Benämning"

Verkförteckningen över kompositören och organisten Dietrich Buxtehudes kända kompositioner.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Munspel eller munharmonika som det också kallas fungerar i princip likadant som ett dragspel.
Musikartikel
Kontrabasen är det största instrumentet i familjen stråkinstrument. Läs mer...
Musikartikel
Blues Ä. Läs mer om bluesens stjärnor och deras bakgrund.
Musikartikel
Blues Å. Artister inom bluesen som börjar på bokstaven Å
Musikartikel
Blues Z. Allt om bluesmusiker och band på bokstaven Z.
musiktermer b