Description

Musiktermer och musikord på C.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

C

 

 

CV/Gate "Spänning (inom el)"

Styrspänning som höjer eller sänker 1 oktav/volt samt startar t ex en sequenser. T ex elektrisk spänning som styr nivåerna på oscillatorerna i en syntheziser

 

Cadenza "Benämning"

Soloimprovisation

 

Calando "Avtagande"

Anger hur del av stycke skall spelas

 

Cancan "Dans / Genre"

En varietedans från Paris som var populär från första hälften av 1800-talet fram till början av 1900-talet. Dansen framförs i 2/4-takt av kvinnor klädda i långa vida kjolar och underkjolar som lyfts med höga bensparkar. bensparkarna symboliserade ursprungligen en avsparkning av herrarnas hattar. 

Det musikstycke som är mest förknippat med cancandansen är ett avsnitt ur 'Orfeus i underjorden av Jacques Offenbach'

 

Cantabile "Benämning"

Framhävande av melodin

 

Cantus Firmus "Benämning"

Fast sång = melodistämma som ej förändras oavsett andra stämmors gång

 

Canzona "Instrumentalform"

Italiensk instrumentform härstammande från senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. Canzona betyder sång på italienska och är en italiensk eller provensalsk visa eller sång och tillhör Italiens äldsta former av densamma. Det var först på 1600-talet som den fick en något friare form och utvecklades till att bestå av ett flertal olika varianter så som t ex canzona anacreontica och canzona pindarica.

 

Canzone "Genre"

En italiensk sång eller ballad. 

 

Capriccio "Genre"

Används som benämning på ett musikstycke som går i snabb och livlig fart och användes första gången av Jacquet de Berchem på en uppsättning madrigaler år 1561. Capriccio är italienska och betyder infall, nyck eller tilltag. I musiken kan vi översätta det till fantasifullt. Ett stycke som benämns cappricio är således fantasifullt skrivet. Capriccio som tillägg på ett tempo ger möjligheten till fri tolkning av stycket map tempo, t ex Lento a capriccio som då skall spelas långsamt och med fantasi.

 

Ceremonimusik "Musikgenre"

En generell term för musik som används under t ex dop, bröllop, begravningar eller vid andra ceremoniella tillställningar.

 

Cirkulationsandning "Andningsteknik"

Luft från munnen pressas ut när näsan andas in.

 

Ciss "Tonlägesbenämning"

Tonen C höjd ett halvt steg i skalan.

 

Clavinet "Instrument"

Clavinet är ett elektromekaniskt och förstärkt klavichord. Läs mer om Clavinet här

 

Cluster "Grupp, klunga"

Samla ihop till en grupp.

 

Coda "Svans"

Musikstyckes slutdel.

 

Col legno "Stråkteknik"

Slå med stråkens trä mot strängen. Inget tagel.

 

Compressor "Effekt"

Används för att komprimera ljudet. Läs mer om effekter här

 

Con anima "Själfullt"

Anger att ett stycke skall spelas själfullt.

 

Con brio "Med glans"

Anger att ett stycke skall spelas med glans.

 

Concertina "Instrument"

En engelsk variant på dragspel. Läs mer om oncertina här

 

Con dolore "Med smärta"

Anger att ett stycke skall spelas med smärta.

 

Con forza "Med kraft"

Anger att ett stycke skall spelas med kraft.

 

Con fuoco "Eldigt"

Anger att ett stycke skall spelas eldigt.

 

Courante "Genre"

Dans från 1600-talet i 3/4-takt från Frankrike. Dansades i långsamt tempo och med ståtlig hållning.

 

Crescendo "Tilltagande"

Succesivt ökande styrka map ljudnivå.

 

Croon "Sjunga svagt"

Sjunga svagt eller mjukt

 

Crwth "Stränginstrument"

Ett stränginstrument med ursprung från Wales Läs mer om Crwth här

 

Csardas "Dans / Genre"

En ungersk dans som dansas i 2/4 eller 4/4-takt. dansen inleds lugnt för att sedan öka i tempo.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
musiktermer c