Description

Musiktermer och musikord på D.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

D

 

Da capo "Repris"

Upprepning av vers eller del av musikstycke.

 

Da capo al segno "Repris"

Från början till angivet tecken.

 

Damkör "Genre / Benämning"

En kör enbart bestående av kvinnor som sjunger.

 

Dancehall "Musikgenre"

Reggae som inte spelas på radio utan endast på dansställen och klubbar pga av sina texter.

 

Dansbandsdrottning "Benämning"

Sångerskan i ett dansband.

 

Dansmusik "Benämning"

Dansmusik är ett övergripande begrepp för musik skriven för dans. Här ingår ett flertal olika genrer vilka innefattar allt från polka, vals till den musik som spelas på dansbanorna runt om i landet .

 

Decay "Avtagande"

Talar om när de tidiga reflektionerna skall tona ut på en effektenhet. Vanligt förekommande på reverb och ekoeffekter. Läs mer om effekter här

 

Deesser "Ljudtekniskt verktyg"

Reducerar s-ljud under- eller efter inspelning av sång.

 

Delay "Försenande"

Pålagd efterklang med hjälp av effekt eller ett rum. Ett delay återupprepar ljudsignalen efter en av användaren bestämd tid. Man kan säga att det är ett upprepande av det återgivna ljudet. Alltså en form av eko. Läs mer om effekter här

 

Destinationsackord "Upplösning"

Ackord som strävar efter att lösas upp till ett grundackord.

 

Diatonsik skala "Skala"

En skala som består av både hela och halva tonsteg.

 

Digitally Controlled Filter "DCF, Digitalt styrt filter"

Beteckning för styrning av filter i synthersizers eller datorstödd musik.

 

Digitally Controlled Oscillator "DCO, Tonhöjdsreglering"

En krets som genererar en cyklisk vågform vilken styr tonhöjden digitalt.

 

Diminuendo "Avtagande"

Spela succesivt svagare.

 

Dimskala "Skala"

En skala som bygger på molltersintervall.

 

Diskant "Stämma"

Ävre delen av tonomfånget motsats till bas

 

Dissonans "Intervall"

Ett intervall mellan två- eller flera toner som uppfattas av örat som missljudande.

 

Divertimento "Mindre musikstycke"

Divertimento är italienska och betyder nöje eller tidsfördriv. I musiken kan man säga att betydelsen är ett mindre dramatiskt stycke som i huvudsak består av dans uppblandat med sångnummer.
Vanligtvis är det balett eller i en opera ett inlagt dansnummer.
Det är också namnet på ett löst sammansatt mindre musikstycke skrivet för klaver, blås- eller stråkinstrument.

 

Dobro "Gitarr"

En akustisk gitarr med innesluten ljudkon i resonanslådan som oftast stäms i ett ackord. läs mer om dobrogitarren här

 

Doloroso "Smärtsamt"

Uttrycker känsla i notskrift

 

Dorisk "Kyrkotonart"

Den första kyrkotonarten med grundtonen D. Dorisk är också en benämning på en tonart i atikens grekiska musik.

 

Downbeat "Benämning"

Rytmen markeras på första slaget i takten. Vanligt inom funk, pop och rock.

 

Drill "Snabb växling"

Snabba växlingar mellan två intilliggande toner.

 

Drop "Benämnning"

Där rytm, tempo- eller basgång växlar i en melodi

 

Dub "Musikgenre"

En undergenre till reggae som växte fram under 1960-talet. Musiken består utav remixade låtar och vanligt är att man tagit bort sången och ersatt den med annan sång. 

 

Dubbeltunga "Spelsätt"

Anpassning av tungan vid snabbt spel på blåsinstrument.

 

Duett "Benämning"

Ett stycke som är avsett att sjungas av två personer eller spelas av två instrument.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Dobron är en akustisk gitarr med innesluten ljudkon i resonanslådan. Läs mer...
Musikartikel
Hur du undviker latency vid inspelning och uppspelning. Latency är en fördröjning mellan det inspelade ljudet och det man hör i högtalarna eller hörlurarna.
musiktermer d