Description

Musiktermer och musikord på E.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ö Ä 

E

 

Ecossaise "Dans / Genre"

Ecossaise är ursprungligen en skotsk dans som gick i 3/4-takt. Numera spelas den vanligtvis i 2/4-takt. Dansen blev mycket populär under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i såväl England som Frankrike. Ett flertal av tidens stora klassiska kompositörer har skrivit musik i denna genrer. Franz Schubert, Ludwig van Beethoven och Frédéric Chopin för att nämna några.

 

Editering "Ändring"

Ändring av skriven eller inspelad information.

 

Editor "Program"

Program för ändring av skriven eller inspelad information.

 

Egualmente "Som förut"

Anger att en del av ett stycke skall spelas lika som förut.

 

Effektenhet "Ljudförändringsverktyg"

T ex ett eko, delay eller annan ljudförvrängningsenhet.

 

Eko "Ljudreflektion"

Ett ljuds återreflektion med stor fördröjning

 

Electronica "Musikgenre"

Electronica är ett övergripande begrepp för ett flertal olika musikgenrer så som house, techno, breakbeat m fl, Alla genrer under electronica är musik som i huvudsak bygger på elektroniska instrument. 

 

Elegiaco "Klagande"

Anger att ett stycke skall spelas klagande.

 

Eolisk "Kyrkotonart"

Kyrkotonart med grrundtonen A.

 

Eroico "Heroiskt"

Anger att ett stycke skall spelas heroiskt (hjältemodigt).

 

Equalizer "EQ, Ljudtekniskt verktyg"

Höjning elle sänkning av volym i ett bestämt frekvensområde. Läs mer om effekter här

 

Etyd "Övningsstycke"

En etyd är i egentlig mening ett övningsstycke som är menat att öva upp färdigheterna hos den som övar. Så en etyd för t ex piano kan syfta till att öka fingerfärdigheten eller känslan. Etyden är oftast ett litet stycke som spelas med ett flertal variationer map såväl tempo som tonföljd.  

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Etyder i Fiss dur för övning . Tanka ner färdiga etyder för soloinstrument.
Musikartikel
Etyder i B dur för övning . Tanka ner färdiga etyder för soloinstrument.
Musikartikel
Etyder i E dur för övning . Tanka ner färdiga etyder för soloinstrument.
Musikartikel
Etyder i A dur för övning . Tanka ner färdiga etyder för soloinstrument.
Musikartikel
Etyder i D dur för övning . Tanka ner färdiga etyder för soloinstrument.
musiktermer e