Beskrivning

Musiktermer och musikord på F.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

F

 

Facile "Lätt"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Fandango "Dans / Genre"

En spansk flamencodans som kommer från den spanska regionen Andalucien. Musiken går i varierande 6/8 och 3/8-dels takt.

 

Fantasi "Fritt stycke"

Musikstycke med utrymme för egen tolkning.

Fantasi var under barocken titeln på fritt stycke oftast skrivet för piano men har under senare tid även inkluderat längre ensatsiga stycken. Kända fantasier från barocktiden är Bach's 'Fantasi och fuga i g-moll och 'Fantasi i c-moll'.

 

Femklang "Ackord"

Ett ackord som består av fem olika toner

 

Feroce "Vilt, Våldsamt"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Festivo "Högtidligt"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Fill in "Ifyllnadspel"

Små improviserade musikinlägg i en melodi

 

Fingerspel "Benämning"

Pianospel är ett typiskt exempel där man använder fingerspel.

 

Finger tapping "Teknik"

Att slå med ena handen på greppbrädan för att få fram toner utan att använda andra handen till att knäppa på strängarna, t ex på en gitarr.

 

Fioritura "Brodering"

Utsmyckning av melodin.

 

Flageolett "Äverton"

En överton som går att få fram genom att anslå en sträng på ett stränginstrument samtidigt som man lägger an ett finger utan att pressa strängen mot greppbrädan. Lättast att spela en flageolett är genom att lägga an ett finger på halva strängens längd eller annan jämt fördelat avstånd (1/4, 1/3 osv). i notering anges flageoletten med en liten ring ovanför noten.

 

Folkvisa "Genre"

Visa eller sång som först vidare från en generation till nästa via muntlig tradition.

 

Forlana "Dans/ Genre"

Ursprungligen en italiensk dans i tvåtakt från 1500-talets början. Dansen spred sig till Frankrike  

 

Formant "Resonans"

Resonans i instrument eller svalg, näsa och mun.

 

Forte "f, Starkt"

Spela starkt

 

Fortepiano "fp, Starkt-svagt"

Spela först starkt sedan direkt svagt

 

Fortissimo "ff, Mycket starkt"

Spela mycket starkt

 

Forte fortissimo "fff, Starkast möjligt"

Spela så starkt som möjligt

 

Forza "Styrka"

Anger hur att ett stycke skall spelas med styrka.

 

Forzando "Markerat"

Anger att del av ett stycke skall framhävas.

 

Francaise "Dans / Genre"

Fransk kontradans i växlande 2/4 och 6/8-takt.

 

Frekvens "Måttenhet"

När man talar om ljud använder man Hertz (HZ) vilket är lika med antalet svängningar per sekund = det uppkomna ljudets frekvens. Läs mer om frekvens här

 

Fritonal "Benämning"

Musik som inte följer standardiserade mönster.

 

Frygisk "Kyrkotonart"

Kyrkotonart med grundtonen E

 

Fuga "Flykt"

Ett musikstycke med två till fem stämmor som sammanflätas i ett kort stycke. Alla stämmor delar lika på utrymmet.

 

Fugara "Stråkstämma"

En stråkstämma i en orgel med flöjtliknande klang.

 

Fugéto "Del av flykt"

En del av ett musikstycke, homofont eller polyfont med fugaliknande harmonisering.

 

Fughetta "Liten fuga"

En kortare fuga med ett färre antal genomföringar.

 

Fun'bre "Begravning"

Anger att ett stycke skall spelas som en sorgemarsch.

 

Fuocoso "Eldigt"

Anger att ett stycke skall spelas eldigt.

 

Furiant "Dans"

Furiant är en snabb och eldig dans med något oregelbundenhet. Dansen går i 2/4- eller 3/4-takt och finns representerad i tjeckiska danser. Antonin Dvorák skrev flera stycken bl a för piano och använde dansen i sin 6:e symfoni.

 

Furioso "Rasande, vilt"

Anger att ett stcyke skall spelas rasande och vilt

 

Fyrklang "Ackord"

Ett ackord som består av fyra olika toner.

 

Förslag "Tempoangivelse"

T ex när dirigenten räknar in orkestern

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Flageoletten är en flöjt som härstammar från 1500-talet. Läs mer...
Musikartikel
Hur starkt ett ljud uppfattas beror på ljudtrycket och ljudets frekvens. Hörtröskeln varierar med frekvensen och örat är mest känsligt inom frekvensområdet 2.000Hz - 4.000Hz.
musiktermer f