Description

Musiktermer och musikord på G.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

G

 

Gain "Förstärkning"

Att förstärka amplituden (Äka volymen) på en signal i en förstärkare.

 

Gaio "Muntert"

Anger att ett stycke skall spelas muntert.

 

Gamelan "Musikgenre"

Gamelan är traditoinell ensemblemusik från Indonesian. Musiken spelas med slaginstrument så som xylofon,  metallofon och andra handtrummor på Bali och Java. 

 

Gavott "Pardans"

Gavott är benämningen på en fransk pardans som var vanlig på 1600 och 1700-talet. Dansen uppstod i pays De Gap i franska Dauphiné. Den går i 4/4-takt och man tar första steget på 3:e fjärdedelen. Under slutet av 1600-talet började gavotten dyka upp i operavärlden och så även inom baletten.

 

Generalbas"Notskrift"

Generalbas är en form av notskrift som användes under barocken (1600-1750) där man anger ackorden i stycket i relation till basnoterna i melodin. Man tecknar basstämman och tillsammans med denna använder man siffror och tecken för att återge vilka ackord som varje instrument skall spela runt.

Står t ex tonen C noterad med en sjua ovanför skall man spela ett septimackord och finns inga siffror så är det ackordet C i sitt grundläge som gäller.

 

Genomgångston "Stämmorörelse"

När en dissonans uppstår mot någon annan ton.

 

Ghostnote "Knappt hörbar ton"

Toner som spelas mellan andra toner med knapp hörbarhet.

 

Gigue "Genre / Fransk pardans""

Gigue är en fransk sällskapsdans som oftast går i snabb 3/8-takt. Dansen kom från England under 1600-talet och är baserad på engelsk jig. Såväl Händel som Bach har skrivit musik i denna stil.

 

Gioioso "Glatt, lekfullt"

Anger att ett stycke skall spelas glatt och lekfullt.

 

Giusto "Riktig, Behaglig"

Anger att ett stycke skall spelas med behag.

 

Gitarrsolo "Enkelstämma"

Ett solo spelat på gitarr

 

Glissando "Glida"

Att glida upp eller ner med tonen.

 

Gospel "Genre"

Gospel har sitt ursprung i afroamerikansk musik och växte fram i de svarta församlingarna i Amerika. Gospelmusik framförs av körer och kan ha ackompanjemang av orgel, gitarr eller liten orkester. Texterna är nästan alltid av religiös art.

 

Gosskör "Genre / Benämning"

En kör bestående enbart av unga pojkar.

 

Gran "Stor"

Anges tillsammans med annan beteckning. T ex "Gran finale" = Stor och pompig avslutning".

 

Grandioso "Storslaget"

Anger att ett stycke skall spelas storslaget.

 

Grave "Tempobeskrivning"

Långsamt och allvarligt

 

Grazioso "Graciöst"

Anger att ett stycke skall spelas graciöst.

 

Gregoriansk sång "Genre"

Enstämmig sång ursprungligen från den romersk-katolska kyrkan uppkallad efter påven Gregorius den store (590-604). Det är också den först nedtecknade musiken i notskrift inom västerländsk musik.

 

Grekisk ortodox musik "Genre"

Musik som spelas och sjungs inom den Grekisk ortodoxa kyrkan.

 

Growl "Spel- eller sångsätt"

I jazz=kraftfullt vibrato. I sång=strupsång

 

Grundton "Term"

Första tonen i skalan. T ex tonen C i C-dur skala.

 

Gusto "Smak"

Anger att ett stycke skall spelas smakfullt.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Metal G. Läs mer om metalband på bokstaven G. Graveyard, Ghost, Gojira m.fl.
musiktermer g