Beskrivning

Musiktermer och musikord på I.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

I

 

Imitation "Efterhärmning"

När två eller flera instrument upprepar en melodislinga i tur och ordning.

 

Impetuoso "Häftigt"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Impromptu "Spelsätt"

Impromptu är ett musikstycke som är skrivet för under spelets gång en fångad karaktär som skall återspegla att man spelar med improvisation. Frédéric Chopin's revolutionsetyden är ett sådant stycke.

 

Incalzando "Bevekande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

In modo di "Samma stil"

Anger att et stycke eller del av stycke skall spelas i samma stil som ett annat stycke.

 

Innocenza "Oskulldsfullt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Instrumentala genrer "Samlingsnamn"

Instrumentalgenrer är ett samlingsnamn för alla de musikgenrer som spelas enbart med instrument och som således utesluter sång i sin helhet.

 

Instrumentation "Arrangering"

Fördelning av ett musikstycke till olika instrument.

 

Intermezzo "Mellanspel"

Stycke som spelas mellan andra stycken

 

Inquieto "Oroligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Interpretation "Tolkning"

En tolkning av en notbild.

 

Intervall "Avstånd"

Avstånd mellan två toner i skalan.

 

Intonation "Låta, ljuda"

Att spela eller sjunga i rätt tonhöjd. 

 

Intro "Benämning"

Inledningen av ett musikstycke.

 

Istesso "Samma"

Tempobeskrivning som anger att stycket skall spelas i samma tempo.

Foton


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Relaterade artiklar
Musikartikel
Intervall är benämningen på avståndet mellan två toner i skalan. Detta gäller oavsett var i skalan avståndet mellan tonerna är.
Musiktermer på I