Description

Musiktermer och musikord på K.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

K

 

Kakofoni "Benämning"

Från grekiskans kakophonia 'missljud' i betydelsen illalåtande.

 

Kammarsonat "Genre"

Kammarsonaten är en anpassning av sonaten för spel i mindre sällskap med mindre orkester. Kammarsonaten spelades i högborgerliga- och furstliga hem och uppkom under barocken. Kammarsonaten spelas av en sammansatt ensemble på 3 till 8 instrument till skillnad från sonaten som spelas av hel orkester.

 

Kantat "Spelteknik"

En komposition skriven för solosång, kör och orkester, med berättande text.

 

Karaktärsstycke "Musikstycke"

Ett karaktärsstycke är ett kort musikstycke oftast skrivet för piano med en specifik karaktär och enhetlig stämning. Karaktärsstyckets titel ger vanligtvis inriktningen på stämningen i stycket.

  

Klaffklick "Spelteknik"

Anslag på träblåsinstrument utan att luft blåses

 

Klammer "Nottecken"

En klammer i kanten på ett notsystem

 

Klang "Ljudbild"

Välljudande eller motsats till buller och brus.

 

Klangfärg "Ljudkaraktär"

Karaktär hos en ton. Hur en ton klingar.

 

Klassisk musik "Samlingsnamn"

Benämningen 'Klassisk musik' härstammar från 1800-talet och är ett uttryck för västerländsk konstmusik. Trots att benämningen inte uppkom förrän på 1800-talet så omfattar begreppet 'Klassisk musik' all västerländsk konstmusik som komponerats från 1600-talets början. Alltså from barockepoken och framåt.

 

Klaverutdrag "Benämning"

Arrangemang av instrumental- eller körsats att användas för ackompanjemang.

 

Komp "Förkortning av Ackompanjemang"

Ett eller flera instrument som spelar bakgrund till solist på sång eller soloinstrument

 

Komplementär rytm "Benämning"

En rytm som vandrar mellan olika stämmor.

 

Kompressor "Ljudförändringsverktyg"

Kompressorn används i regel för att ge en jämnare ljudbild och för att bättre återge musikens karaktär.

 

Konsert "Samklang"

Konsert är ett samlingsnamn för musik som spelas direkt riktat till en publik utomhus eller inomhus. Vanligtvis uppträder musiker och sångare från en scen och publiken sitter eller står framför scenen. Konserter förekommer i ett flertal olika sammanhang och kan blandas med andra former av uppträdanden, dock med det att konserten normalt är en enskild företeelse i det sammanhanget t ex vid en kongress eller som vid stadsfestivaler där konserterna ofta avlöser varanda på olika platser i stadsmiljön. Ett offentligt framförande av musik utan anknytning till religion, dans eller teater.

 

Konsertmästare "Ledare"

Den främste försteviolinisten i en orkester.

 

Kordofon "Samlingsnamn"

Kordofon är ett samlingsnamn för alla stränginstrument som har sina strängar spända över en resonanslåda t ex gitarr, luta, cittra, fiol, piano m fl.

 

Konsert "Genre"

Konsert är ett samlingsnamn för musik som spelas direkt riktat till en publik utomhus eller inomhus. Vanligtvis uppträder musiker och sångare från en scen och publiken sitter eller står framför scenen. Konserter förekommer i ett flertal olika sammanhang och kan blandas med andra former av uppträdanden, dock med det att konserten normalt är en enskild företeelse i det sammanhanget t ex vid en kongress eller som vid stadsfestivaler där konserterna ofta avlöser varandra på olika platser i stadsmiljön.

 

Konsertstycke "Solokonsert"

En solokonsert som är i friare fom och består av endast en sats.

 

Konsonans "Intervall"

I motsats till dissonans ett intervall eller ackord som vi uppfattar som välljudande.

 

Kontrapunkt "Not mot not"

En teknik för att fläta samman flera olika stämmor till en flerstämmig sats. Varje stämma har mening och betydelse var för sig men helheten märks först när alla stämmor framträder tillsammans. Under senbarocken använde Bach (ex. Matteuspassionen) och Mozart (ex. Divertimento nr. 17.) tekniken. 

 

Krakowiak "Dans / Genre"

Folkdans i mycket snabbt tempo från Polen.

 

Kromatisk "Skala"

T ex en skala med 12 toner som alla ligger ett halvt tonsteg ifrån varandra

 

Kvantisering "Justering"

Justering av felaktiga notvärden.

 

Kvart "Intervall"

Avståndet mellan första och fjärde tonen i en diatonisk skala benämns kvart.

 

Kvartstapling "Ackordsbyggnation"

Att stapla tonerna i ett ackord med intervallet en kvart.

 

Kvintcirkel "Tonartsschema"

Schema som visar dur- och molltonarters inbördes relationer. Här kan du se kvintcirkeln

 

Kvintgång "Notavstånd"

Bas eller ackompanjemang som går i kvintsteg.

 

Kyrklig församlingssång "Skalor"

Samlingsnamn för de sånger som sjungs gemensamt av de personer som utgör församlingen i en kyrka.

 

Kyrkomusik "Genre"

Musik som  utövas inom den kristna kyrkan. till kyrkomusiken räknas t ex. vokal och instrumental musik som är initierad av bibelord, bibliska berättelser, helgonlegender, orgelmusik och liknande. 

 

Kyrkosonat "Genre"

Kyrkosonaten är en anpassning av sonaten för spel i kyrka med mindre orkester. Den betecknas också med Sonata de Chiesa och är instrumentala kompositioner från barockperioden, huvudsakligen bestående av fyra delar som spelas långsamt, snabbt, långsamt, snabbt.

 

Kyrkotonarter "Skalor"

Samlingsnamn för de skalor som användes under medeltiden.

 

Körsång "Genre"

En grupp som sjunger tillsammans.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Mixning blandas ofta ihop med mastring. Lär dig grunderna i mixning här.
Musikartikel
Visor Ö - Globalmusix - Bästa musiksajten - Visor kompositörer och utövare
Musikartikel
Visor Ä - Globalmusix - Bästa musiksajten - Visor kompositörer och utövare
Musikartikel
Visor Å - Globalmusix - Bästa musiksajten - Visor kompositörer och utövare
Musikartikel
Visor Z - Globalmusix - Bästa musiksajten - Visor kompositörer och utövare
musiktermer k