Description

Musiktermer och musikord på M.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

M

 

Ma "Men"

Används tillsammans med andra ord i notation. T ex Ma non troppo i betydelsen "Men inte för mycket".

 

Madrigal "Genre"

Ursprungligen en italiensk herdesång som spred sig runt norra medelhavet under 1200-talet. Under 1500- och 1600-talet spred sig madrigalen upp i Europa.

Madrigalen består av en lyrisk text, flerstämmig sats och ofta kontrapunktisk kompositionsteknik.

 

Maestoso "Majestätiskt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Maestro "Benämning"

Vanligt tilltalsord istället för dirigent eller kapellmästare.

 

Maggiore "Dur"

Stor ters.

 

Malinconico "Mellankoliskt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Manskör "Genre / Benämning"

En kör bestående av enbart män som sjunger.

 

Mancando "Avtagande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mano destra "Höger hand"

Beteckning för när något skall spelas med höger hand i notation.

 

Ma non tanto "Ej så mycket"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Ma non troppo "Ej för mycket"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mano sinistra "Vänster hand"

Beteckning för när något skall spelas med vänster hand i notation.

 

Marcato "Markerat"

Spela med eftertryck.

 

Martellato "Framhamrat"

Spela med stråkens spets på strängen.

 

Marziale "Krigiskt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mazurka "Dans / Genre"

En polsk folkdans i 3/4-takt som påminner om vår polska. Musiken och dansen markeras extra på andra eller tredje slaget i takten.

 

Medley "Melodisammanslagning"

Sammanslagning av flera delar av melodier som spelas sammanhängande i en följd.

 

Melism "Benämning"

Flera toner i en följd sjungs på en stavelse.

 

Meno mosso "Tempoförändring"

Mindre rörelse, långsammare.

 

Meno andante "Tempobeskrivning"

Något snabbare än andante.

 

Mento "Musikgenre"

Jamaicansk folkmusik med inslag av reggae och ska. Mento blev populär under 1950-talet och har en stor inblandning av europeisk och afrikansk folkmusik.

 

Menuett "Dansrytm"

Dansrytm i lugnt 3/4-tempo. Dansen var vanlig vid hoven under 1700-talet men har anor tillbaka till mitten av 1600-talet.

 

Mesto "Sorgset"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Metronom "Hjälpmedel"

En tickande pendelapparat med urverk som återger slag per minut. Uppfunnen 1816 av Mälzel. Idag används huvudsakligen elektroniska metronomer.

 

Mezza voce "Halv röst"

Anger att man skall sjunga med halva röststyrkan

 

Mezzo "Svagt"

Tillsammans med annan term t ex mezzo forte i betydelsen "Spela medelstrakt".

 

Mezzopiano "mp, medelsvagt"

Anger att man skall spela medelsvagt

 

Mezzoforte "mf, Medelstarkt"

Anger att man skall spela "Medelstarkt".

 

Mezzoforte "Sångstämma"

Sångstämma för kvinno eller gossröst som ligger mellan alt och sopran och har tonomfånget g till g2.

 

Midi "Benämning"

MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface och utvecklades 1983 för att skapa möjligheten att styra ett digitalt instrument med ett annat. Det är ett standardiserat kommunikationsprotokoll som är avsett för musikinstrument och tillbehör. Med hjälp av MIDI kan man "fjärrstyra" enheter från klaviaturförsedda instrument, datorer, gitarrpedaler och mycket annat.

 

Minstrel "Benämning"

Medeltida kringvandrande spelmän och sångare.

 

Minore "Moll"

Liten ters.

 

Misura "Takt"

Anger taktart.

 

Misurato "Takt"

Anger att man skall hålla takten med stor noggrannhet.

 

Mixolydisk "Skala"

En skala i kyrkotonarterna med grundtonen G.

 

Mjukvarusynt "Instrument"

Ett virtuellt instrument i datorn. T ex en orgel där alla toner genereras av en oscillator för att sedan kunna spelas upp av en dator utan att behöva använda ett klaviatur. Man kan spela ljuden med ett midiinstrument som genererar en digital signal, som i sin tur talar om för mjukvarusynten vilken ton som skall spelas varmed datorn spelar upp vald ton.

 

Mobile "Rörligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Moderato "Tempobeskrivning"

Relativt snabbt 108-120 bpm (slag/minut).

 

Modern musik "Musikepok"

Till modern musik räknas idag allt från tidig klassisk 1900-tals musik av Stravinskij via blues, jazz och alla former av rock till dagens elektroniska musik.

 

Moment musical "Genre"

Direkt översatt blir moment musical ögonblicksmusik eller det vi i dagligt tal benämner som improvisatorisk musik. Alltså musik som skapas i ögonblicket (i nuet). Redan under medeltiden fick man lära sig att improvisera i där man t ex. lade till en stämma på den redan befintliga liturgiska sången. Improvisationen räknades således som en mycket viktig del i musikutbildningen redan innan barocken.

 

Monodi "Benämning"

Ursprungligen enstämmig musik men idag uttrycksfull solosång med ackordsackompanjemang av generalbas.

 

Morendo "Avtagande"

Anger att man skall spela avtagande i tonstyrka

 

Mormorando "Mumlande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Mosso "Rörligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Motett "Genre"

En av de äldsta formerna för flerstämmig komposition av körmusik vilken utvecklades under senare delen av 1400-talet. Motetten behandlar oftast andliga ämnen i sin text och sjungs utan ackompanjemang. 

 

Moto perpetuo "Evig"

Anger att rörelsen skall vara utdragen i mesta möjliga mån.

 

Musikalier "Benämning"

En handskrift eller ett tryck som innehåller notation.

 

Muta "Ändra"

Anger att man skall ändra läge eller karaktär.

 

Mässa "Genre"

Tonsatt huvudgudstjänst inom kyrkan. Mässan kan vara reciterad med sjungna partier eller sjungen rakt igenom.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
musiktermer m