Description

Musiktermer och musikord på N.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

N

 

Niente "Ingenting"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Nocturne "Genre"

Nocturne kommer från latinets nocturnus och betyder nattlig musik. Nocturnen är oftast relativt kort, långsam, romantisk och skriven för piano. Första satsen i Ludwig van Beethovens Månskenssonaten är en nocturne. John Field från Irland är en av upphovsmakarna som gjorde nocturnen populär. Frederich Chopin skrev också flera nocturner.

 

Non "Inte"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Non Tanto "Lagom"

Används tillsammans med tempo- eller dynamikangivelse.

 

Non troppo "Lagom"

Används tillsammans med tempo- eller dynamikangivelse.

 

Nu Jazz "Musikgenre"

Nu jazz uppstod under 1990-talet för att beskriva den blandning av jazzen med andra musikstilar så som elektronisk jazz, fusion osv.

Nu jazzen är en kombination av ren instrumenterad musik med inslag av allt från house till mer bandbaserad improviserad jazz med elektroniska musikinslag.

 

Nuovo "Ny"

Används tillsammans med annan beteckning.

 

Nyabinghi "Musikgenre/Rytm"

Nyabinghi är egentligen en rytm som rastafaris använder för att komma in i meditationen. Enligt rastaläran så är nyahbinghin den sanna musiken.


Arturius Shop

Dela Globalmusix
musiktermer n