Description

Musiktermer och musikord på O.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

O

Oberek "Dans"

Polsk livlig dans med betydelsen "Hoppa runt".

 

Omkväde "Sång/Vers"

Upprepning av samma textrad (Liknande refräng).

 

Omvändning "Benämning"

Omläggning av ackord så att en annan ton än grundtonen i ackordet ersätter grundtonen.

 

Opera "Genre / Teatermusikaliskt verk"

I daglig mening verk i samband med musiksatt teater.

 

Opus "Musikaliskt verk"

Ett mer värdeladdat ord för verk

 

Oratorium "Större musikaliskt verk"

Oratoriumet är ett större musikaliskt verk avsett för orkester, sångsolister och kör. Till skillnad från operan är oratoriet avsett för framförande på scen och inte på en teater. Vanligtvis är handlingen hämtad från bibeln och världens första oratorium är Emilio de' Cavalieris 'Rappresentatione di Anima, et di Corpo' från 1600-talets början.

 

Orientalisk musik "Musikgenre"

Benämns också som "Musik från Mellanöstern" och är folkmusik kopplad till Orienten, Mellanöstern och Centralasien. Den orientaliska musiken omfattas flera olika musikaliska läror. Musiken består av poetiska sånger, improvisationer med långa, komplexa och rytmiska rörelser. Den orientaliska musiken räknas in i huvudgenren Världsmusik.

 

Orkestrering "Arrangering"

Fördelning av stämmor i en orkester.

 

Ornament "Dekoration"

Att dekorera musiken med slingor runt en melodi.

 

Ortodox musik "Benämning"

Sammanfattande benämning på musik inom de ortodoxa kyrkorna. Liturgierna utförs enbart med sång.

 

Ossia "Alternativt"

Anger en alternativ stämma att spelas istället för den ordinarie stämman.

 

Ostinato "Envis"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Outro "Avslut"

Motsats till 'Intro'. Avslutandet av en melodi.

 

Ouvertyr "Genre"

Från franskans ouverture vilket betyder öppning. En ouvertyr är ett kortare instrumentalt stycke för orkester som oftast spelas som inledning till ett musikteatraliskt verk, t ex en opera. Under 1600-talets inledning började man att spela en ursprungsversion av ouvertyren som då kallades sinfonia vilken utvecklades till det som blev en 'venetiansk ouvertyr'. 

Det var i Frankrike som benämningen ouvertyr först användes. Mozart utvecklade ouvetyren i sina senare operor till att vara mer betydande och gjorde ouvertyren mer sammankopplad med det musikaliska huvudverket. Under 1800-talet ökade ouvertyrens betydelse och kompositörer som Beethoven lade stor vikt vid ouvertyrens och dess inverkan på det musikteatraliska verket.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Champions of Rock. Vi recenserar Champions of Rock på Dominion Theatre i London och ger ett omdöme.
musiktermer o