Description

Musiktermer och musikord på P.

Här får du en kort förklaring på de flesta ord och termer inom musiken.

Sök alfabetiskt: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

P

 

PA "Public Address"

Ljudanläggning för att påkalla uppmärksamhet. Används för att förstärka orkestrar och band vid liveframträdanden.

 

Parlando "Talande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Paso doble "Dans / Genre"

Pasodoble är en pardans som ursprungligen kommer från Spanien. Dansen betraktas som Spaniens nationaldans och är intensiv, sensuell. Pasobodle dansas i tvåtakt.

 

Passage "Benämning"

En sammanhållen del av ett musikstycke.

 

Passepied "Dans / Genre"

Passepieden sägs komma från sjömanskvarteren i franska Bretagne vilket är en halvö i nordvästra Frankrike. Dansen  är graciös och går i 3/4-takt. Den förekommer i baletter och i instrumentala sviter som en uppblandning av de obligatoriska saterna allemande, courante, sarabande och gigue. Danstypen var vanlig under 1500-talets senare hälft.

 

Passion "Genre"

Passionen kommer ur kristendomen och är oratorier som handlar om jesu lidande baserat på de fyra evangelierna i bibeln. De mest kända passionerna är Johannespassionen och Matteuspassionen skrivna av Johan Sebastian Bach.

 

Pavane "Dans"

En italiensk dans i jämn takt som dansas med visst allvar. Under 1500-talet blev dansen populär vid hoven runt om i Europa.

 

Perdendo "Avtagande"

Anger att ett stycke skall spelas "efterhand avtagande"

 

Pesante "Tungt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piacevelo "Behagligt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piangendo "Gråtande, Klagande"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Pianissimo "pp, Mycket svagt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piano "Instrument"

Pianot tillhör klaviaturinstrumenten. Pianot fick sin slutgiltiga utformning under 1800-talet och är en utveckling av hammarklaveret som uppfanns under 1700-talet. Läs mer om pianot här

 

Piano "p, Svagt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Piano pianissimo "ppp, Svagast möjligt"

Anger att stycket skall spelas så svagt som möjligt.

 

Pianokonsert "Musikstycke"

Konsert skriven för piano och orkester.

 

Pitch "Tonhöjd"

Anger vilken frekvens en ton har.

 

Pitch shift "Tonhöjdsändring"

En algoritm som höjer eller sänker tonhöjden.

 

Pizzicato "Knäpp"

Att knäpp på strängarna istället för att använda stråk.e

 

Placido "Lugnt"

Anger hur ett stycke skall spelas.

 

Plagal kadens "Upplösning"

Svagare än helkadens.

 

Plagal tonart "Tonarter"

Kallas de fyra nya kyrkotonarterna som lades till under Gregorius I's tid.

 

Plug-in "Tillägg"

Tilläggsprogram i form av hård-eller mjukvara. T ex ett reverb.

 

Pochetto "Litet"

Anger i notation att något skall spelas "litet".

 

Poco "Lite"

Anger i notation att något skall spelas "lite".

 

Poco a poco "Så småningom"

Anger i notation att något är kommande

 

Poi "Därefter"

Anger i notation att något skall ske "därefter".

 

Poi a poi "Så småningom"

Anger i notation att något skall ske "så småningom".

 

Polka "Dans / Genre"

Polkan härstammar från 1830-talets Böhmen som under denna period tillhörde Tjeckien och namnet kommer från tjeckiskans ord för halv (pulka). Dansen är en pardans i snabb 2/4-takt som framförs med små skuttande steg och är fortfarande vanlig i tjeckisk folkmusik. I Sverige dansas polkan inom gammeldansen.

 

Polonäs "Dans / Genre"

Polonäsen är en sällskapsdans med högtidliga drag som går i långsam 3/4-takt. Ursprunget av polonäsen är inte helt säker men troligtvis kommer dansen från 1500-talets Polen.

 

Polytonal "Tonartsanvändning"

Simultant användande av två tonarter

 

Ponticello "Liten bro"

Avser stallet på ett stråkinstrument.

 

Postrock "Musikgenre"

Postrock är en subgenre till alternativ rock och benämningen uppstod 1994 av musikjournalisten Simon Reynolds. 

 

Portamento "Sammansmältning"

En ton flyter in i nästa. Används i körmusik.

 

Portato "Buret"

Ett mellanting av legato och stacato. Musikern avgör hur lång tid tonen skall spelas. Markeras med en punkt och en båge över punkten i notation.

 

Possibile "Möjligt"

Används tillsammans med annan beteckning. T ex Presto possibile = Spela så fort som möjligt.

 

Postludium "Efterspel"

Ett koralbundet eller fritt stycke som ofta spelas efter en gudstjänst.

 

Potpurri "Medley"

Potpurri är en sammanslagning av delar från flera melodier eller musikaliska verk.

 

Preamp "Förförstärkare"

Hjälper till att förstärka signalen från t ex en elgitarr som inte har förstärkare innan en inspelningsenhet t ex en dator.

 

Precipitando "Häftigt"

Anger hur ett stycke skall spelas

 

Preludium "Del av musikstycke"

Ett musikstycke som spelas inledningsvis i samband med t ex gudstjänst eller annat musikframförande.

 

Prestissimo "Tempobeskrivning"

Extremt snabbt 200-208 bpm (slag/minut).

 

Presto "Tempobeskrivning"

Mycket snabbt 168-200 bpm (slag/minut).

 

Prim "Intervall"

Avståndet mellan två noter. I detta fall samma ton. T ex C1 till C1

 

Principal "Huvudstämma"

Piporgelns huvudstämma eller orgelns lägsta ton.

Photos


Arturius Shop

Dela Globalmusix
Related Articles
Musikartikel
Roland Scandinavias världspremiär på nya digitalflygeln V-Piano Grand.
Musikartikel
Tumpianot härstammar från södra delen av Afrika. Läs mer...
Musikartikel
Taffeln är ett klaverinstrument precis som dagens piano. Läs mer...
Musikartikel
Synthesizern är ett instrument som framkallar ljud med hjälp av elektriska signaler.
Musikartikel
Spinetten är en mindre variant av cembalo med klaviaturet placerat på resonanslådans långsida.
musiktermer p